Nytt fra forbundet
2/2022

Utdeling av hedersprisene

Som seg hør og bør ble det delt ut hederspriser på landsmøtet. Her er de heldige.

Disse ble hedret under landsmøtet: Jeanette Strand (t.v.), Unni Bredal, Mette Land Magnusson og Erling Mikalsen. Per Kristian Lange og Terje Nordengen var ikke tilstede under utdelingen.

Erling Mikalsen

Erling Mikalsen har vært lenge aktiv i PEF Kristiansund og omegn og var i sin tid med og stiftet lokallaget. Han er alltid korrekt, stiller opp og er et ja-menneske med stor empati for andre mennesker som sliter med hudsykdommer. Han er det vi kaller en ekte kjernekar som man kan stole hundre prosent på. Vi i styret i PEF Nordmøre er enormt takknemlig for at vi fortsatt får lov til å ha Erling med oss på laget som nestleder i styret.

Jeanette Strand

Jeanette Strands utrøttelige innsats i å hjelpe både PEF-ung Oslo og PEF Oslo for å holde en stø og sikker kurs, har vært langt over det en kan forvente av et styremedlem, kasserer og alle de andre rollene hun har hatt i sin lange fartstid i PEF og PEF-ung. Jeanette tar seg alltid tid til å forklare ting og er alltid tilgjengelig når man trenger hjelp. Det er ikke uten grunn at mesteparten av materialet til lokallaget befinner seg hjemme hos Jeanette – hun er en uvurderlig ja-person! Uten Jeanettes innsats ville ikke våre lokallag klart å holde det gode aktivitetsnivået over så lang tid, uten at det gikk utover andre styreansvar som det å ha et ordentlig og ryddig regnskap eller å søke midler til riktig tid.

Per Kristian Lange

Molde og omegn Psoriasisforening ble startet 9. mai 1985, og Per Kristian Lange har vært medlem fra starten av. Han ble valgt inn i styret i 1987 og har vært styreleder og styremedlem i lokallaget frem til 2017, da han overtok som kasserer og regnskapsfører. Dette vervet har han fortsatt. Per Kristian har også vært leder, styremedlem og varamedlem i fylkeslaget i flere perioder, og han har vært likeperson i forbundet siden dette nettverket ble opprettet.

Per Kristian har deltatt på en rekke av forbundets landsmøter, organisasjonskurs og likepersonskurs, og han har i perioder også vært med i forskjellige utvalg i FFO lokallag og fylkeslag.

Unni Bredal

Unni Bredal har lagt ned en fantastisk innsats i mange år. Hadde det ikke vært for henne, er det tvilsomt at vi hadde klart å holde liv i fylkeslaget PEF Trøndelag.

Mette Land Magnusson

Til tross for at forbundets hederspris skal tildeles tillitsvalgte i organisasjonen, er det noen ganger helt åpenbart at et unntak er på sin plass. Mette Land Magnusson har vært av uvurderlig betydning for forbundet, gjennom sitt arbeid i administrasjonen i over 36 år fra 1985 til 2021. Alle som noen gang har hatt kontakt med Mette, er blitt møtt med en varme, hjelpsomhet og genuin interesse for forbundets virke i enhver krik og krok av landet vårt. Både tillitsvalgte, ansatte, medlemmer og ikke-medlemmer har fått glede av hennes enestående lytte-egenskaper. Psoriasis- og eksemforbundet har mye å takke Mette for!

Terje Nordengen

Tidligere generalsekretær Terje Nordengen har langt fartstid i Psoriasis- og eksemforbundet. Han har vært leder i ungdomsrådet, styremedlem i sentralstyret og fylkeslag, før han ble ansatt som i 1998 som redaktør og fagkonsulent. Fra 2009 fungerte han som generalsekretær til han ble formelt ansatt som det i 2010. Terje har gjennom sitt arbeid gitt forbundet ytterligere høy prestisje og tillit hos medlemmer og samarbeidspartnere. Gjennom sitt joviale vesen og sin lojale holdning har han vært en stødig støttespiller gjennom årene.

Vi kjenner ham som en dyktig, kunnskapsrik og inkluderende person som alltid bistår ved behov.