Aktuelt
2/2022

All fysisk aktivitet teller

Helsedirektoratet har kommet med nye råd om fysisk aktivitet og for å motvirke stillesitting hos barn, unge og voksne.

Helsedirektoratet lanserte de nye rådene 9. mai, og rådene baserer seg på Verdens helseorganisasjons råd fra 2019 og 2020, men det er gjort noen mindre tilpasninger til norsk kontekst.

– Det er vanskelig å finne noe annet enkelttiltak som gir like mye helse for innsatsen som det å være fysisk aktiv, sier helsedirektør Bjørn Guldvog på Helsedirektoratets nettside.

Fysisk aktivitet fører til umiddelbare positive effekter på hjernen, ifølge Helsedirektoratet. Det igjen fører til økt oppmerksomhet, positiv effekt på følelsesregulering og bedret minne. Dessuten er det vist at fysisk aktivitet kan redusere angst, depresjon og bedre søvnkvalitet.

Helsedirektoratet påpeker også at fysisk aktivitet bidrar blant annet til styrket beinmasse, redusert kroppsfett og har positiv innvirkning på risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer og flere former for kreft. Samlet sett kan fysisk aktivitet brukes i forebygging og behandling av 30 ulike tilstander og lidelser.

I de nye rådene fra Helsedirektoratet fremheves det at all aktivitet teller.

– Vi har oppdatert rådene blant annet med et nytt råd for voksne og eldre om at absolutt all aktivitet teller​. Tidligere måtte aktiviteten vare i minimum ti minutter og litt anstrengende for at den skulle telle med i regnskapet. Nå er det vist at all fysisk aktivitet, også med lav intensitet og kort varighet, teller og er viktig for helsen, sier Guldvog på Helsedirektoratets nettside.

Les mer her: helsedirektoratet.no