PEF rundt
2/2022

Glimt fra PEF Vikens hudskole

Hudskolen til fylkeslaget Psoriasis- og eksemforbundet Viken ble gjennomført 26.–27. mars med foredragsholdere som leverte hundre prosent etter programmet til våkne og aktive deltakere.

Tekst:
Liv Skovdahl

Leder i PEF Viken

PEF Viken inviterte til hudskole i mars, og interessen var stor for arrangementet.

PEF Viken inviterte til hudskole i mars, og interessen var stor for arrangementet.

Etter pandemien, som har vært årsak til endring og utsettelse av så mange planer, var det tidlig god interesse for arrangementet som denne gang var lagt til Holmen Fjordhotell i Asker. I fredelige og inspirerende omgivelser lærte vi om de fleste hudsykdommer under PEFs paraply, samt behandling av disse.

Behovet for lærdom er stort på dette området, og hud- og undervisningssykepleier Kristine Fuskeland delte mye kunnskap i sitt foredrag. Rådgiver Inger-Tove Jentoft van de Vooren fra Sykehuset Østfold fulgte opp med læring om psykiske utfordringer og mestringsstrategier. Likepersonsarbeid i PEF ble gitt oppmerksomhet med utspring i en uformell time med to av våre like­personer, henholdsvis Trine Knudtzon og undertegnede i god dialog med deltakerne.

Atle Larsen fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons rettighetssenter gjennomgikk nøye rettigheter ved kronisk sykdom, og mange spørsmål om et stort og viktig tema ble belyst.

Avslutningsvis hilste vår nye generalsekretær Mari Øvergaard på oss alle. Med et informativt innlegg om PEF som organisasjon, samt et godt innblikk i pågående aktiviteter og fremtidige planer, ble dette en god ramme rundt innhold og intensjon i denne forsamlingen.