Nytt fra forbundet
2/2022

Representantskapet i PEF fortsetter

Landsmøtet vedtok å opprettholde representantskapet.

En av landsmøtesakene som førte til stort engasjement i salen, var saken om fremtidig organisering av Psoriasis- og eksemforbundet (PEF). Representantskapets innstilling om å avvikle representantskapet fra 2022 ble nedstemt.

Under behandlingen av saken påpekte forbundsleder Tord Johansen at det var kommet inn mange gode svar på fremtidig organisering av forbundet, da saken var på høring ute i organisasjonen.

– Det har vært en god prosess og viser at organisasjonen er levende, sa han.

Begrunnelsen for forslaget om å avvikle representantskapet handlet blant om at forbundet ville spare cirka 150 000 kroner. Som erstatning for representantskapsmøte ble det foreslått at det istedenfor gjennomføres en stor landsdekkende årlig samling.

Fra talerstolen uttrykte enkelte delegater at de var uenige i forslaget.

– Representantskapet er viktig for meg for å informere medlemmene i Rogaland om hva forbundet holder på med, sa Knut Svela, leder i PEF Rogaland.

Leder i PEF Møre og Romsdal, Stig Marius B. Åsgård, sa at dette organet er viktig for at medlemmene blir hørt.

– Vi kan gjennomføre representantskapsmøtet som et spleiselag og ved behov gjennomføre det digitalt, foreslo han.

Han fikk støtte fra Kristine Midtsæter, leder i PEF Romsdal: – Tord (forbundsleder Tord Johansen. Red. anm.) har gjort en kjempejobb som forbundsleder med å bedre økonomien til PEF, og det ser mye bedre ut enn det gjorde for to-tre år siden. Men det går an å spare penger uten å legge ned representantskapet.