Nytt fra forbundet
2/2022

Forskningsmidler til innovativt prosjekt

Som en del av 60-årsjubileet har sentralstyret bevilget ekstramidler til et prosjekt om å utvikle persontilpasset behandling.

Sentralstyret i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) ville gjerne foreta en ekstra tildeling på 60 000 kroner til et forskningsprosjekt i forbindelse med 60-årsjubileet i 2022. Det kom inn mange gode og spennende søknader, og sentralstyret skulle gjerne hatt midler til flere av prosjektene. Etter en grundig gjennomgang av søknadene vedtok sentralstyret å tildele forskningsstipendet til Olav Sundnes, overlege og forskningsgruppeleder ved Seksjon for hudsykdommer, Oslo universitetssykehus.

Prosjektet hans har tittelen «Utvikling av metode for persontilpasset behandling av inflammatoriske hudsykdommer». Fagmiljøet omtaler prosjektet som et «innovativt spennende prosjekt der man ved organkulturer kanskje kan vise hvilket medikament som virker hos den enkelte pasient. Man sammenlikner effekten in vitro* med virkelig effekt hos pasienten. Lykkes dette prosjekt vil behandlingen bli mer effektiv og helseøkonomisk gevinst oppnås».

Olav Sundes var ikke tilstede på landsmøtet for å ta imot tildelingen fordi han var på Nordisk kongress i dermatologi og venerologi.

Hvert tredje år på landsmøtet deler PEF ut midler fra Psoriasis- og eksemforbundets forskningsfond. I henhold til statuttene skal det deles ut midler til medisinsk forskning, sosialmedisinsk forskning, eller forskning vedrørende alternative behandlingsmetoder. Landsmøtet som var planlagt å bli gjennomført i oktober 2021, ble utsatt på grunn av koronasituasjonen. Men forskningsmidler ble utlyst, og det kom inn mange gode søknader om midler til mange spennende forskningsprosjekter. Sentralstyret fattet til slutt vedtak om å tildele et forskningsstipend på 100 000 kroner til Mari Løseth ved hudavdelingen St. Olavs hospital og NTNU, for hennes prosjekt «Mekanismer bak utvikling av psoriasis».

* Uttrykket «in vitro» betyr «i glass». Det vil si at undersøkelsen foregår i laboratoriet utenom organismen. Ved in vitro-undersøkelser studerer man prosesser i reagensglass, glass eller petriskåler. Denne typen undersøkelse brukes blant annet om laboratorieundersøkelser av vevog cellekulturer.

Kilde: Store medisinske leksikon