Aktuelt
2/2022

Pasientoppropet

Norge bruker lenger tid enn Sverige, Danmark og England til å ta i bruk nye medisiner. Dette vil flere pasientorganisasjoner ha en slutt på.

Tekst:
Eldrid Oftestad

Flere pasientorganisasjoner har gått sammen for å kreve at norske pasienter får tilgang til den beste behandlingen som er tilgjengelig på markedet.

Foto: iStock

Psoriasis- og eksemforbundet er en av de 41 pasient­organisasjonene som har signert pasientoppropet om at norske pasienter nå må få tilgang til den beste behandlingen som er tilgjengelig på markedet.

«Målet er å samle underskrifter som vi vil overlevere norske helsemyndigheter, med beskjed om at vår tålmodighet på vegne av norske pasienter er slutt: Vi forventer og forlanger at norske pasienter skal få tilgang til den beste behandlingen snarest etter at den er tilgjengelig på markedet. Det er ikke tilfellet i dag», skriver flere av pasientorganisa­sjonene i en kronikk i Aftenposten 24. april.

I kronikken vises det til blant annet en undersøkelse som ble utført av Iqvia i 2020. Den viser at Norge i snitt bruker lengre tid enn sammenlignbare land som Danmark, Sverige og England på å beslutte om det offentlige helsevesenet skal ta i bruk nye medisiner. Dessuten viser evalueringen av Nye metoder at systemet ikke fungerer etter hensikten når det gjelder medisinsk utstyr.

Flere av pasientgruppene som har underskrevet oppropet har det til felles at de venter eller har ventet på at Norge skal ta i bruk nye medisiner som er godkjent som standard­behandling i ett eller flere av våre naboland.

Pasientorganisasjonene skriver i kronikken at de etterlyser en større økonomisk risikovilje fra norske myndigheter og et tettere samarbeid med industrien som utvikler nye medisiner.

I et motinnlegg i Aftenposten 12. mai skriver åtte helseledere at Norge ligger på sjetteplass av 39 europeiske land når det kommer til innføring av nye medisiner. «I 2021 brukte legemiddelfirmaene i gjennomsnitt 289 dager på å levere dokumentasjon som ble etterspurt av oss for å kunne vurdere om Stortingets kriterier er oppfylt. Vi skal bli bedre på tidsbruk, slik at norske pasienter får enda raskere tilgang til ny og god behandling», skriver lederne i landets helseregioner.

Ny studie om psoriasis og depresjon

Italienske forskere har sett på koblingen mellom psoriasis og depresjon, skriver Psoriasistidningen, som er medlemsbladet til det svenske Psoriasisförbundet. 120 personer med psoriasis deltok i en studie der depresjon ble målt ut fra ulike kriterier. Resultatene viste at hudsykdommens alvorlighetsgrad bidrar vesentlig til forekomst av depresjon. Forskerne påpeker videre hvor viktig det er å håndtere vanskelige situasjoner og følelser og betydningen av tidlig diagnostisering av depresjon for å få satt i gang riktig behandling.