PEF rundt
4/2023

Tradisjonen tro

Med blikk for tradisjoner er det igjen gjennomført hudskole i Viken!

Tekst:
Liv Skovdahl

PEF Viken

Opplegget med hudskolen til PEF Viken har falt i god jord, og den ble også i år avholdt på fredelige Holmen Fjordhotell i Asker. Hotellet er et hyggelig sted å samles med luftige møterom og behagelig atmosfære. Tidligere evalueringer har vist at konseptet er nyttig og engasjerende for mange, og vi er glade for at det samme skjedde denne gang. Takk til firmaet Perrigo Norge og Psoriasis- og eksemforbundet (PEF), som setter en ekstra liten spiss på åpning og velkomst ved å synliggjøre seg med informasjon og nyttige produkter til deltakerne.

Om ting som fenger

Tusen takk til Katrine Eikeland, vår egen helsefaglige rådgiver som tok oss gjennom en del av livet med en hudsykdom samt behandlinger som stadig utvikles til det bedre. Behandlingsreiser var også tema, og sammen med generell og praktisk veiledning og verdifulle erfaringsdelinger, forstår vi at helsegevinsten er udiskutabel for de fleste av oss.

Rettigheter ved kronisk sykdom ved jurist Atle Larsen fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon – FFOs rettighetssenter er uunnværlig. Innføring i disse bidrar til trygghet når behovet melder seg på forskjellige vis. Vi blir en stor takk skyldig til Atle fordi han setter lys på rettigheter, og vi blir trygge på at flere spørsmål kan stilles når utfordringer eventuelt dukker opp.

Likepersonsordningen er en grunnpilar i mange organisasjoner – like hjelper like. Med Trine Knudtzon fra administrasjonen i PEF som lørdagsgjest, ble vi samlet til en klok og uformell prat om hvordan hjelpen på mange måter kan gis av noen som virkelig vet av erfaring hva det gjelder.

Artrittforelesning

Søndagen: Store forventninger til revmatolog Karen Minde Fagerli ved Diakonhjemmet sykehus som sto for dagens første forelesning. Flere har artritt i tillegg til – eller i forbindelse med blant annet psoriasis, og en slik forelesning henger høyt og er verdifull for oss.

Siste og avsluttende tema denne gang – sitert fra programmet og kom fra mangeårig brukerrepresentant, frivillig og likeperson Svein Gurvins egen tekst; «Mestring – handler om mer enn det som kan klares på egen rutine – om motivasjon, utfordringer og følelse av kontroll i eget liv».