Forbundslederen
4/2023

Kom med forslag og innspill!

Tord Johansen

Stolt leder i Psoriasis- og eksemforbundet

Tord Johansen

I både nord og sør i landet er butikker og enkelte hus julepyntet i skrivende stund i midten av november.

Det diskuteres og kommenteres om det nye behandlingssentret på Tenerife. Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) har årlige møter med Seksjon for behandlingsreiser til utlandet, som administrerer behandlingsopplegget. Vi viderefører de innspill og eventuelle bekymringer som kommer til oss.

Faktum er at vi reagerer på kuttet til bevilgningen til behandlingsreiser til utlandet. I statsbudsjettet for 2022 ble bevilgningen kuttet med omtrent 32 millioner. Kuttet ble ikke reversert i statsbudsjettet for 2023 og heller ikke i forslaget til statsbudsjettet for 2024.

PEF jobber med to strategier:

  1. Bevare dette enestående tilbudet

  2. Få tilbake de opprinnelige bevilgninger

Og som vanlig vil vi oppfordre dere til å søke om å få innvilget behandlingsreiser.

Ute i landet jubileres det hos lokal- og fylkeslag med 50- og 60-årsjubileum. Fra sentralt hold skulle vi gjerne deltatt på alle jubileer. Økonomi og aktiviteter gjør at vi ikke makter dette. Takk for mange invitasjoner og lykke til med jubileene. Dette er noe vi kommer tilbake til på landsmøtet i 2024.

Kom med forslag på kandidater til sentrale verv til valgkomiteen. Og delta aktivt med forslag og innspill til sentralstyret, blant annet om hvordan skal organiseringen av PEF skal være fremover.

Det jobbes godt hos PEF-ung, og aktiviteten er stor og stemningen høy. Lokallagene bør legge til rette så de lokale PEF-ung-erne blir med i PEF-fellesskapet.

Så til administrasjonen som går på skinner. Dokumenter legges frem til sentralstyret på en helt fortreffelig måte. Vi får til enhver tid det vi trenger av dokumentasjon for vedtakene som skal gjøres og informasjon om prosjekter, og små og store konferanser gjennomføres på en utmerket måte.

Det er ei fin tid som vi går inn i sammen, og dere skal ha tid til familie og venner. Siste sentralstyremøte for i år blir avviklet på nett. Så går det mot årsmøter for fylkes- og lokallag. Om en legger inn et hyggelig lagsmøte med kaffe og vafler før jul, settes det nok pris på.

Sentralstyret er der for medlemmene og forbundet. En kan ikke være enige i alle sakene, men samhold og styrke gir forbundet den posisjonen som virker samlende og gjør det sterk.

Så er det vel tid for en ny runde med iherdig smøring. Til dere som skal til varmere strøk: God tur!

Ei riktig god jul og takk for innsatsen så langt til tillitsvalgte og sympatisører.