Nytt fra forbundet
4/2023

Forbundets politiske arbeid

Vi gjør opp status for det interessepolitiske arbeidet til Psoriasis- og eksemforbundet.

Tekst:
Mari Øvergaard

Generalsekretær i Psoriasis- og eksemforbundet

Mari Øvergaard

Mari Øvergaard.

I oktober hvert år legger regjeringen frem et forslag til statsbudsjett. Dette er på mange måter høydepunktet i det interessepolitiske året. Gjennom økninger eller kutt i ulike poster i statsbudsjett får vi svaret på om politikerne tenker å følge opp lovnader fra valgkamp og regjeringsplattform. Det forteller oss også om vi har nådd frem med våre ønsker, krav og spørsmål om bedre og trygge ordninger for hud- og leddpasienter.

En undersøkelse blant Funksjons­hemmedes Fellesorganisasjons (FFO) medlemmer viser at over 80 prosent av organisasjonene ikke er fornøyd med regjeringens gjennomføring av løftene for funksjonshemmede og kronisk syke. Uføretrygdede og kronikere melder om at det er økonomisk krevende og at de må velge mellom å kjøpe medisiner eller mat. De sier også at det er umulig å spare penger på for eksempel å kutte ut fritidsaktiviteter eller ved å handle billigere mat, for dette er grep som allerede er tatt. Det er rett og slett ikke mer å hente. Lever du på uføretrygd, er det heller ikke så enkelt som å jobbe ekstra for å sikre høyere inntekt.

I en slik situasjon er det arbeidet som gjøres fra interesseorganisasjoner og pasient- og brukerorganisasjoner viktigere enn noen gang. Psoriasis- og eksemforbundets (PEF) interessepolitiske arbeid foregår kontinuerlig, og det foregår gjennom både formelle og mer uformelle prosesser. Vi følger med på uttalelser, høringer og forslag fra politikerne, og vi sier ifra med tydelig stemme om hva som er viktig for oss. Vi deltar i en rekke formelle prosesser for å komme med offisielle høringsuttalelser, muntlig og skriftlig. I løpet av året har vi blant annet kommet med uttalelser i saker om fremtidens helsevesen (helsepersonellkommisjonen), kvinnehelse, fastlegeordningen og prioriteringer i helsevesenet. Mye av arbeidet skjer også gjennom mer uformelle prosesser, som i samtaler, møter og i nettverk med politikere, beslutningstakere og andre samarbeidspartnere.

Mange av sakene som er viktige for PEF og for våre medlemmer, er også viktig for andre – og sammen har vi en enda tydeligere og sterkere stemme. Bevaring av tilbudet om behandlingsreiser til utlandet har alltid vært og er en kjernesak for PEF. I denne saken har vi etablert et nært og godt samarbeid med Norsk Revmatikerforbund, og sammen fronter vi viktig­heten av tilbudet og kravet om en økning av bevilgningene. FFO er en annen viktig samarbeidspartner. Som medlem i FFO står PEF sammen med FFO i blant annet arbeidet med å fremme økonomisk trygghet og sikre helsetjenester og verdifulle liv for kronisk syke og funksjonshemmede.

Et nyere samarbeid er Fotterapeutforbundet. Målet er å gi mennesker med hudsykdom og psoriasisartritt bedre kunnskap om hvordan fotplager både kan forebygges og behandles.

Sakene PEF jobber med politisk varierer. Noen saker er med oss fast fra år til år, som behandlingsreiser til utlandet. Andre saker er mer tidsavgrenset som forslag om anbud på enkelte legemidler i blåresept-ordningen, eller innspill til ny prioriteringsmelding i helsevesenet.

Felles for alt det politiske arbeidet er at det aldri stopper, og at PEF følger med, snakker med politikere og beslutningstakere, andre interessenter og gir en stemme til landets mange hud- og leddpasienter. Dette arbeider krever ressurser, og når du betaler din medlemskontingent bidrar du til at vi kan gjøre PEFs interessepolitiske arbeid.