Nytt fra forbundet
4/2023

Forbundets politiske arbeid

Vi gjør opp status for det interessepolitiske arbeidet til Psoriasis- og eksemforbundet.

Tekst:
Mari Øvergaard

Generalsekretær i Psoriasis- og eksemforbundet

Mari Øvergaard

Mari Øvergaard.

I oktober hvert år legger regjeringen frem et forslag til statsbudsjett. Dette er på mange måter høydepunktet i det interessepolitiske året. Gjennom økninger eller kutt i ulike poster i statsbudsjett får vi svaret på om politikerne tenker å følge opp lovnader fra valgkamp og regjeringsplattform. Det forteller oss også om vi har nådd frem med våre ønsker, krav og spørsmål om bedre og trygge ordninger for hud- og leddpasienter.