Nytt fra forbundet
4/2023

Ingen medlemstur i 2024

Sentralstyret vedtok i sitt møte 29. oktober at det ikke skal gjennomføres medlemstur til Gran Canaria neste år. Vedtaket ble fattet blant annet på grunn av de høye prisnivåene på reiser for tiden. Sentralstyret vil vurdere på nytt om det arrangeres medlemstur fra og med 2025.