Organisasjonsskolen
4/2023

Nytt år, nye muligheter

Vi nærmer oss et nytt år. Det kan være lurt å begynne planleggingen av 2024 nå.

Gunn Grav Graffer
Irmelin Einevoll
Mari Øvergaard
Illustrasjon:
Unn Bjørge

Slutten av året betyr for lokallag og fylkeslag startskuddet på planleggingen av neste år. Det skal lages et budsjett og en handlingsplan, som etter hvert skal legges frem og vedtas av årsmøtet. Det er viktig å komme i gang med denne planleggingen tidlig.