Organisasjonsskolen
4/2023

En valgkomité i arbeid

Hva er egentlig valgkomiteens arbeid frem mot landsmøtet til Psoriasis- og eksemforbundet?

Valgkomiteens leder Birger Angelsen og generalsekretær Mari Øvergaard på representantskapsmøtet år.

Vi stilte noen spørsmål til valg­komiteens leder Birger Angelsen fra lokallaget PEF Mo om arbeidet til valgkomiteen i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) frem mot lands­møtet neste år.

– Hvordan jobber dere i valgkomiteen?

– Vi møttes første gang under PEFs representantskapsmøte i høst. Der hadde vi korte møter med sittende tillitsvalgt for å kartlegge ønsket om fortsettelse og eventuelle ønsker om arbeidsområder. Nå venter vi på innspill fra fylkes- og lokallag på aktuelle kandidater til valget på landsmøtet.

– Hva er oppgaven din som leder?

– Undertegnede har ansvar for å lede og koordinere arbeidet med å fremme forslag til landsmøtet på nytt sentralstyre og kontrollkomite.

– Hva er dere på utkikk etter når dere skal finne kandidater sentralstyret?

– Først og fremst et engasjement og ønske om å gjøre en jobb for forbundet og medlemmene.

– Hva er den ideelle sammensetningen i et sentralstyre i PEF?

– Dette er et komplisert spørsmål. Mange hensyn må ivaretas, som kjønnsfordeling, geografisk spredning, diagnose og kanskje alder. Med først å fremst må styret kunne samarbeide og gjerne utfylle hverandre med erfaring og viten i diverse saker. Noen er «politikere» og står på barrikadene i kampsaker. Andre er organisasjonsmennesker og engasjerer seg i hvordan vi organiserer oss og hvordan vi jobber. Så har vi praktikerne som gjerne står på og gjør en god jobb, men trenger å få beskjed om hva de skal gjøre.

– Er det utfordrende å finne kandidater?

– Jeg tror ikke det. Vi har allerede fått noen forslag og regner med at det vil komme flere etter hvert.

– Hvis det er noen leser dette og tenker at de har lyst til å bidra i sentralstyret, hva skal de gjøre da?

– Da sender de forslag på kandi­dater til meg eller andre i valg­komiteen. Forslag kan også sendes til generalsekretæren vår. Forslaget bør inneholde en liten CV og informasjon om fartstid i forbundet, verv lokalt eller på fylkesnivå eller i andre organisa­sjoner. Det er også fint å få andre relevante opplysninger som utdanning, politiske verv og gjerne diagnosegruppe og alder.

Valgkomiteen i Psoriasis- og eksemforbundet i perioden 2021-2024:

Leder:Birger Angelsen, PEF Mo epost: birger.angelsen@gmail.com

Nestleder: Kenneth Waksvik, PEF Bergen og omegn

Medlem: Elisabeth Starheim, PEF Oppland

1. varamedlem: Solgunn Larsen, PEF Sunnmøre

2. varamedlem: Arild Smaaberg, PEF Sarpsborg og omegn

3. varamedlem: Emilie Bergmann, PEF Trondheim og omegn