PEF Ung
4/2023

Hei kjære medlem

Elisabeth Bakken

Leder i PEF-ung

Elisabeth Bakken

Nå nærmer vi oss slutten på mitt første år som leder, og for et år det har vært.

Det var en fantastisk ungdomskonferanse i Bergen, hvis du ser bort ifra hotellrommene. Og vi ønsker å rette en stor takk til PEF Trondheim og omegn og PEF Møre som begge kom med generøse pengegaver, så vi skulle få til et best mulig program.

Vi ønsker også å takke PEF Trondheim og omegn for den gavmilde pengestøtten som kom etter ungdomskonferansen. Disse pengene kommer godt med til de fine prosjektene vi skal jobbe med neste år.

Til slutt vil vi takke PEF-ung Oslo for invitasjonen til å se musikalen Grease. Vi koste oss masse med dere. Vi håper også at vi i det kommende året kan reise rundt og besøke andre lokal- og fylkeslag.

Neste prosjekt som skal gjennomføres, er vår første gaming-helg. Vi håper mange melder seg på og blir med, for dette tror vi blir en bra helg.

Med det gjenstår det bare for meg å ønske alle en riktig god jul og godt nytt år.