Hudlegen har ordet
1/2024

Mye bedre eller helt fri for utslett?

Nye biologiske legemidler mot psoriasis er oftest mer effektive enn de som allerede er i bruk.

Tekst:
Petter Gjersvik

Hudlege og tidligere professor ved Universitetet i Oslo og Seksjon for hudsykdommer, Oslo universitetssykehus

Om spalten:

I spalten «Hudlegen har ordet» skriver Petter Gjersvik om ulike temaer som er knyttet til hud og hudsykdommer. Gjersvik er hudlege og tidligere professor ved Universitetet i Oslo og Seksjon for hudsykdommer, Oslo universitetssykehus. Han var leder i Norsk forening for dermatologi og venerologi (Hudlegeforeningen) i perioden 2013-2019.


Hudleger bruker PASI-skår for å dokumentere hvor utbredt og uttalt utslettet er hos en pasient med psoriasis, slik jeg skrev om i Hud & helse nr. 1 – 2023. En PASI-skår er basert på legens vurdering av utslettets utbredelse, farge, tykkelse og skjelling. Selv om metoden har sine svakheter, er den svært mye brukt, både i vanlig praksis og ikke minst i forskning.

For å vurdere effekten av en behandling, gjør hudleger gjentatte PASI-målinger. På den måten registreres hvor mye pasientens PASI-skår er redusert i prosent av utgangspunktet. Ved PASI-50, for eksempel, har pasientens PASI-skår blitt (minst) halvert. Ved PASI-90 har PASI-skåren blitt redusert med (minst) 90 prosent. I forskningsstudier om legemidler blir effekten av legemiddelet gjengitt som den prosentandel av pasientene som har oppnådd PASI-50, PASI-75, PASI-90 eller PASI-100.

Det kommer stadig flere nye biologiske legemidler mot psoriasis, det ene bedre enn det andre. Mens man tidligere oftest brukte andelen pasienter som hadde oppnådd minst 75 prosent bedring i sin PASI-skår, det vil si PASI-75, er det blitt vanligere og vanligere å bruke andelen pasienter som har oppnådd 90 prosent eller 100 prosent bedring i sin PASI-skår, det vil si henholdsvis PASI-90 og PASI-100. Mens man tidligere betraktet PASI-75 som et godt resultat, ser man nå at det er realistisk å forvente både 90 prosent eller 100 prosent bedring i PASI-skår. Enda enklere fortalt: Mens man tidligere var fornøyd med at pasienten ble svært mye bedre av sitt utslett, vil man nå kunne forvente at utslettet blir helt eller nesten helt borte. Det er også vist at pasienter som oppnår PASI-90 og PASI-100, angir å ha bedre livskvalitet.

«Hvor mye skal samfunnet betale for at en pasient med psoriasis skal bli helt (eller nesten helt) fri for utslett og ikke bare mye bedre?»

Men legemidler med bedre effekt mot psoriasis er oftest også mye dyrere. Spørsmålet blir da: Hvor mye skal samfunnet betale for at en pasient med psoriasis skal bli helt (eller nesten helt) fri for utslett og ikke bare mye bedre? Jo dyrere legemidler man bruker, jo mindre penger blir det til andre helseformål. Jo billigere legemidlene er, jo flere pasienter kan man behandle. Samfunnet må rett og slett prioritere.

I Norge har man innført et anbudssystem, der legemiddelfirmaene sender inn tilbud om et gitt legemiddel til en fastlagt pris. Etter en vurdering basert på både pris, effekt og andre forhold, legger en spesialistgruppe frem sin innstilling om hvilke legemidler fra hvilken leverandør som skal brukes.

Denne listen er alle leger forpliktet til å følge. Valg av legemiddel kan avvike fra denne listen bare når dette er begrunnet særskilt, slik som bivirkninger, tidligere dårlig effekt og andre forhold. På denne måten blir samfunnets begrensede midler brukt på en best mulig måte.

Les mer om Sykehusinnkjøps nye anbudlister for biologiske legemidler.