Redaktøren har ordet
1/2023

Psykt viktig

Eldrid Oftestad

Redaktør

Det er ikke noe rart at det går utover psyken å oppleve belastninger i livet, som sykdom og helseutfordringer i høyeste grad er. Derfor er det ikke overraskende at det å ha en hudsykdom eller psoriasisartritt kan føre til psykiske utfordringer.

Vi vet i dag at det kan være tøft å leve med en hudsykdom. Ifølge europeisk forskning på hudsykdommer og psykisk helse er risikoen for angst 4,5 ganger høyere for hudpasienter enn normalbefolkningen, og det viser seg at sannsynligheten for depresjon er hele 6,3 ganger høyere enn normalbefolkning. Den samme forskningen viser at norske hudpasienter skiller seg negativt ut. De er mer utsatt for angst og depresjon enn pasienter i andre europeiske land og har opp mot 7,3 ganger høyere risiko for å bli deprimert, sammenlignet med en person av samme alder, kjønn og økonomi uten en hudlidelse. Hvorfor det er slik, sier ikke forskningen noe om. Uansett er det et vektig argument for å inkludere spørsmål om psykisk helse i behandlingen av hudsykdommer.

I Sverige foregår det nå et spennende forskningsprosjekt på årsaker til sammenhengen mellom psoriasis og psykisk uhelse, som du kan lese om i denne utgaven av Hud & Helse. På Karolinska Institutet i Stockholm undersøkes det om selve betennelsen i kroppen til den som har psoriasis, kan føre til psykiske lidelser som angst og depresjon. En av hypotesene er at denne typen inflammasjon kan påvirke hjernen og bidra til mental uhelse – altså at det har noe med biologien å gjøre.

Hva vil dette si for behandlingen av psoriasis, hvis det stemmer? Jeg tror uansett ikke det vil underkjenne at belastningen ved en hudsykdom kan gi psykiske utfordringer – det er en velkjent og etablert oppfatning. Men hvis forskning dokumenterer at det også kan skyldes en biologisk faktor, kan og bør det få konsekvenser for behandlingen i helsevesenet.

I en kommentarsykepleien.no 27. august 2021 skriver temaredaktør i samme magasin, Liv Bjørnhaug Johansen, om psykisk helse i somatikken. Ifølge henne gjøres det forskning på sammenhenger mellom psykiske og somatiske sykdommer. Forskere studerer biologisk psykiatri på Universitetet i Oslo og finner koblinger også på cellenivå og i DNA-et vårt. «Det er rett og slett blitt veldig tydelig at skillet mellom psyke og soma er helt kunstig», skriver Johansen.

I en rapport fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) fra januar i år går det frem at ni av ti organisasjoner i FFO etterlyser mer kunnskap om psykisk helse i behandlingsapparatet. Det viser at det åpenbart fortsatt er et behov for mer kompetanse og kunnskap om koblingen mellom somatisk og psykisk helse. Uansett hva som er årsaken til at du som har en hudsykdom eller psoriasisartritt sliter psykisk, skal du bli tatt på alvor og ikke bli offer for det kunstige skillet mellom kropp og sinn.

«Alle mennesker har like pasientrettigheter, uansett om de har en somatisk eller psykisk sykdom, rus- eller annen avhengighet.», sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i Sykehustalen som hun holdt 17. januar i år. Når nå psykiatrien og psykisk helse i helsevesenet skal prioriteres og løftes, er det lov å håpe på at ikke psykiske utfordringer i somatikken glemmes.