Legemidler
1/2023

Du kan selv melde inn bivirkninger

Ifølge Legemiddelverket ble det meldt inn totalt 758 meldinger på flere av virkestoffene i biologisk behandling av psoriasis, psoriasisartritt, atopisk eksem, HS og kronisk urtikaria i perioden 2019–2022.

Tekst:
Eldrid Oftestad

Redaktør i Hud & Helse

Illustrasjon:
iStock

– Hensikten med meldesystemet er at det skal gi oss et signal om eventuelle nye mistenkte bivirkninger som må undersøkes nærmere, sier Hilde Samdal, seniorrådgiver i Statens legemiddelverk.

Foto: Statens legemiddelverk

Visste du at det går an å melde inn selv om bivirkninger av medisiner til Statens legemiddelverk? Det kan også pårørende med fullmakt gjøre. Ifølge Legemiddelverket bør du først og fremst melde når du opplever bivirkninger som ikke står i pakningsvedlegget som følger med legemiddelet eller at du opplever bivirkningene som svært belastende og alvorlige.

– Hensikten med bivirkningsregisteret er ikke å registrere alle bivirkninger som oppstår etter legemiddelbruk. Meldingene fra helsepersonell og befolkningen gir oss signaler på om det er hendelser vi bør undersøke nærmere, sier seniorrådgiver Hilde Samdal i Statens legemiddelverk.

Hun jobber med legemiddelovervåking i Legemiddelverket.

– Mistanke er nok

Bivirkningsmeldingene som sendes til Legemiddelverket, kommer fra pasienter, helsepersonell og produsenter. Samdal påpeker at det er usikkert hvor stor andel av alle bivirkningshendelsene som meldes til Legemiddelverket. Hun forteller også at en bivirkningsmelding ikke nødvendigvis innebærer en årsakssammenheng. Det er med andre ord ikke sikkert at en meldt bivirkning ikke er en bivirkning.

– Mistanke er nok for å melde, man trenger ikke å vite at det er en bivirkning. Antall meldinger rapportert til Legemiddelverket kan derfor vanligvis ikke brukes til å beregne hvor ofte eller mange bivirkninger et legemiddel kan gi, eller sammenligne bivirkningsprofilen mellom legemidler og behandlinger, sier Samdal.

«Hvis man er i tvil, er det bedre å melde en gang for mye, enn en gang for lite»

758 meldinger

Hud & Helse spurte Legemiddel­verket om hvor mange meldinger på bivirkninger det er kommet inn i perioden 2019–2022 på et utvalg virkestoff (saken «Antall innmeldte bivirkninger»), som vi finner i biologiske legemidler i behandling av hud­sykdommene psoriasis, atopisk eksem, hidradenitis suppurativa (HS), kronisk urtikaria (elveblest) og leddsykdommen psoriasisartritt. Ifølge Samdal kom det inn totalt 758 meldinger på disse virkestoffene i denne perioden. Samdal påpeker at en melding kan inneholde flere mistenkte legemidler.

– Tallene inkluderer alle meldinger om mistenkte bivirkninger som er behandlet. På grunn av et stort antall meldinger under pandemien, har vi en kø av ubehandlede lite alvorlige meldinger fra 2021 og 2022. Vi prioriterer å behandle alvorlige meldinger om mistenkte bivirkninger først, og det er ingen ubehandlede alvorlige meldinger fra 2021 og 2022.

Hva mener dere med svært belastende eller alvorlige bivirkninger av et legemiddel?

– Hensikten med meldesystemet er at det skal gi oss et signal om eventuelle nye mistenkte bivirkninger som må undersøkes nærmere. Meldesystemet gir oss også muligheten til å fange opp om det er kjente alvorlige bivirkninger der det er behov for å vurdere flere risikoreduserende tiltak. Meldinger om lite alvorlige bivirkninger som allerede er kjent og dermed beskrevet i pakningsvedlegget, bidrar i liten grad med ny informasjon. Derfor er det ikke nødvendig å melde mistanke om slike bivirkninger til Bivirkningsregisteret, sier Samdal.

– Kontakt lege

Hva vil du råde pasienter som er usikre på om bivirkningene er svært belastende eller alvorlige til å gjøre?

– Det er ikke så lett å gi en enkel definisjon av hva som anses som alvorlig. Uttrykket «svært belastende» er brukt for å forsøke å forklare når en bivirkning kan anses for å være alvorlig. Hvis man er i tvil, er det bedre å melde en gang for mye, enn en gang for lite. Pasienter som mistenker slike bivirkninger bør kontakte lege for vurdering og råd. Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige, nye og uventede reaksjoner som de mistenker kan skyldes legemidler, Hilde Samdal i Legemiddelverket.

Å melde inn bivirkninger

Ønsker du å melde inn bivirkninger? På nettsiden til Statens legemiddelverk får du informasjon om hvordan du kan gjøre det.

Gå inn her for å finne informasjon: legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter