PEF Ung
1/2023

Fargeleggingsoppgave

Fargeleggingsbok om hudsykdommer

Denne fargeleggingstegningen er en av flere tegninger som er blitt laget av Mari Knudsen i forbindelse med Psoriasis- og eksemforbundet ung (PEF-ung) sitt prosjekt «En verden i farger». Det er et prosjekt som er støttet av Stiftelsen Dam for å lage og distribuere en fargeleggingsbok, og boken er tenkt som et utgangspunkt for å starte samtaler om hudsykdommer med barn. Det er også tenkt at fargeleggingen kan være en hyggelig aktivitet under behandling av barnet, og tegningene vil også etter være tilgjengelig på nettsiden til PEF-ung og Psoriasis- og eksemforbundet.