Legemidler
1/2023

HS-register legges ned

Register for Hidradenitis suppurativa (HISREG) har fra 2. januar i år mistet sin status som nasjonalt kvalitetsregister.

Det betyr i praksis at registeret legges ned. HISREG er tilknyttet Hudavdelingen ved Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN), og begrunnelsen for nedleggelsen er lav oppslutning, som vil si at det er få registrerte pasienter med tanke på hvor mange pasienter det er i landet.