Legemidler
1/2023

HS-register legges ned

Register for Hidradenitis suppurativa (HISREG) har fra 2. januar i år mistet sin status som nasjonalt kvalitetsregister.

Det betyr i praksis at registeret legges ned. HISREG er tilknyttet Hudavdelingen ved Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN), og begrunnelsen for nedleggelsen er lav oppslutning, som vil si at det er få registrerte pasienter med tanke på hvor mange pasienter det er i landet.

Pasientene har vist stor interesse for å bli registrert, men i mange tilfeller har det skortet på helsepersonell som ikke har prioritert registreringen. 

– Det er veldig synd at registeret legges ned. Vi er nå i en prosess der vi ser på hva vi skal gjøre med allerede innsamlet data. Forhåpentligvis er det noen som vil bruke det til for eksempel forskning. Pasienter som ble inkludert i 2022 skal få registrert kontrollene sine. Det vil si at det blir mulig å registrere seg ut juli i år, men vi inkluderer ikke nye pasienter, sier Anne-Marte Henriksen, faglig leder for HISREG.

Flere vonde koronahender

Ny forskning viser at mer håndvask og spriting av hender ga fire av ti helseansatte større problemer med huden på hendene, skriver Dagens Medisin. – Studien viser en sammenheng mellom økende bruk av håndhygienetiltak og økte eksemsymptomer fra hender. Tilsvarende ga økt bruk av munnbind og/eller åndedrettsvern en økt risiko for hudsymptomer i ansikt, sier Kaja Irgens-Hansen, overlege ved Yrkesmedisinsk avdeling på Haukeland universitetssjukehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.

Ny medisin mot plakkpsoriasis

Beslutningsforum for nye metoder sa ja i sitt møte 21. november 2022 til å innføre det biologiske legemiddelet Bimzelx med virkestoffet Bimekizumab til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som er kandidater for systemisk behandling. Det er legemiddelfirmaet UCB som produserer Bimzelx, og firmaet skriver i en pressemelding at dette er det første biologiske legemiddelet som er designet til å hemme cytokinene IL-17F i tillegg til IL-17A6. Cytokiner er signalproteiner som spiller en viktig rolle i betennelsesreaksjoner.