Psykisk helse
1/2023

Stort kunnskapsbehov

Norsk helsevesen mangler kunnskap om hvordan fysisk sykdom påvirker psykisk helse, viser ny rapport fra FFO.

Tekst:
Eldrid Oftestad

Ifølge en rapport fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) er det behov for mer kunnskap om hvordan somatisk sykdom påvirker psykisk helse, og motsatt, og funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende trenger flere mestringstilbud og lavterskeltilbud. Rapporten Koble kropp og sinn ble lansert i januar i år.

– Vi har et helsevesen som ikke møter hele mennesker. Somatisk og psykisk helse blir sortert hver for seg, og mange personer med funksjonsnedsettelser opplever at det fysiske blir totalt overskyggende for det psykiske, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO på nettsiden til organisasjonen.

Funn fra undersøkelsen

  • Nesten ni av ti organisasjoner (87 %) etterlyser kunnskap om psykisk helse i hjelpeapparatet.

  • Åtte av ti av organisasjoner (84 %) svarer at det er en vanlig opplevelse for deres medlemmer «at helsepersonell ikke forstår deres situasjon».

  • Sju av ti av organisasjonene forteller at medlemmene deres opplever å bli møtt med fordommer.

– Behov for bedre hjelp

Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) er en av medlemsorganisasjonene i FFO. Ifølge generalsekretær Mari Øvergaard i forbundet viser denne rapporten at det er behov for bedre hjelp og oppfølging av psykisk helse hos mennesker med funksjonshemming og kronisk sykdom generelt.

– Vi trenger mer oppmerksomhet på den psykiske belastningen ved å leve med en kronisk sykdom. Vi trenger et helsevesen som i større grad jobber tverrfaglig og er bedre rustet til å ivareta de behovene pasientene har. Vi trenger bedre tilgang på psykolog og psykisk helsehjelp og flere lavterskeltilbud, for å nevne noe. PEF jobber for å sette denne tematikken i enda større grad på dagsordenen, gjennom blant annet å gjennomføre mestringsskoler over hele landet og å arrangere en fagkonferanse om psykisk helse og hudsykdom og psoriasisartritt den 28. oktober i år.

Du kan lese hele rapporten Koble kropp og sinn på FFOs nettside: https://ffo.no/organisasjonen/tema/psykisk-helse/

Hudsykdommer og psykisk helse

Ifølge rapporten Inside Psoriatic Disease: Mental Health (Psoriasissykdom: Mental helse) fra Det internasjonale psoriasis­forbundet (IFPA) fra 2022 er depresjon og angst de vanligste psykiske lidelsene over hele verden. Det er anslått at 3,4 prosent av verdens befolkning lever med depresjon og 3,8 prosent med angst.

En doktorgradsavhandling om psykologiske utfordringer og livskvalitet blant pasienter med hudsykdommer ved Det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo fra 2019, viser at risikoen for angst er 4,5 ganger høyere for hudpasienten enn normalbefolkningen.

Forskningen viser også at sannsynligheten for depresjon er hele 6,3 ganger høyere enn normalbefolkning. 17 prosent av pasientene i denne forskningen forteller at de har hatt selvmordstanker, mot 8,3 prosent hos normal­befolkningen.

Flere av pasientene med psoriasis har selvmordstanker enn pasienter med andre hudsykdommer, som for eksempel atopisk eksem og kronisk elveblest. Både diagnosen og behandlingen bidrar til å svekke livskvaliteten for psoriasispasienter.

Sjansen for å slite med depresjon og angst er høyere for hudpasienter i Norge enn i andre europeiske land. En hudpasient fra Norge har opp mot 7,3 ganger høyere risiko for å bli deprimert, sammenlignet med en person av samme alder, kjønn og økonomi uten en hudlidelse.

Kilder:

Inside Psoriatic Disease: Mental Health: https://ifpa-pso.com/resources-tools/inside-psoriatic-disease-mentalhealth

The psychological burden and life quality in patients with skin disease: A European study in dermatological patients: https://www.duo.uio.no/handle/10852/70682