Nytt fra forbundet
1/2023

Samarbeid om fothelse

Vi har inngått et samarbeid med Fotterapeutforbundet for å spre informasjon om hvor viktig det er å ta vare på føttene når du har en hudsykdom eller psoriasisartritt.

PEF har inngått samarbeid med Fotterapeutforbundet. Fra venstre: Eldrid Oftestad (kommunikasjonsansvarlig i PEF), Thea Kristine Lande (rådgiver i PEF) og Mari Øvergaard (generalsekretær i PEF) møtte Fotterapeutforbundets Inger M. Paulsen (forbundsleder) og styremedlemmene Mette Kverme og Håvard Høydahl.

Onsdag 11. januar hadde administrasjonen i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) et møte med Fotterapeutforbundet om ulike saker som vi ønsker å samarbeide om fremover.

Etter oppfordring fra medlemmer i PEF tok forbundet sentralt kontakt med Fotterapeutforbundet for å se på muligheter for å fremme fothelse for personer med hudsykdommer og psoriasisartritt. Tanken er å lage informasjonsmateriell og jobbe interesse­politisk om tematikken.

– Vi får stadig henvendelser fra våre medlemmer som forteller hvor viktig det er for dem å gå til en fotterapeut som en del av behandlingen av sin hudsykdom eller psoriasisartritt. Mange som har psoriasis eller en annen hudsykdom opplever at føttene og tåneglene blir rammet, og det å gå til en fotterapeut er for mange nødvendig for å forebygge og behandle såre føtter og ledd. Vi er derfor glad for at vi har inngått et samarbeid med Fott­erapeutforbundet, og vi gleder oss til hva vi kan få til sammen, forteller generalsekretær Mari Øvergaard i PEF.

Behov for fotbehandling

Forbundsleder Inger M. Paulsen i Fotterapeuforbundet er også fornøyd med det nye samarbeidet med PEF.

– Vi ser at det er mye vi kan gjøre sammen for å fremme god fothelse for en gruppe som har et stort behov for fotbehandling. Når en person får diagnosen psoriasis, psoriasisartritt, atopisk eksem eller en annen hud­diagnose, er det viktig at legen husker på å undersøke føttene. Fotens hud og negler blir ofte rammet ved en kronisk hudsykdom, og det er viktig å komme i gang så tidlig som mulig med fot­behandling. Dette ønsker vi å fremme i samarbeidet med PEF, sier forbundsleder Inger M. Paulsen i Fotterapeutforbundet.

Fotterapeutforbundet oppfordrer alle PEFs lokallag til å ta kontakt med den lokale kretsen i Fotterapeutforbundet i sitt område for å avtale et besøk av en fotterapeut på et medlemsmøte. Du finner oversikt over de lokale kretsene på forbundets nettside finnfotterapeutforbundet.no. Eventuelt kan forbundsleder Inger M. Paulsen i Fotterapeutforbundet kontaktes på epost inger@fotterapeutforbundet.no.

Søk ekspressmidler

Ønsker ditt lokallag å søke midler fra Dam Ekspress til å gjennomføre et slikt medlemsmøte? Ta kontakt med rådgiver Thea Kristine Lande for å få hjelp av administrasjonen i PEF til å skrive en søknad. Hun kan kontaktes på epost thea.lande@pefnorge.no