Psykisk helse
1/2023

Huden og psyken

Hva vil det egentlig si at det er en sammenheng mellom hudsykdommer og psykiske utfordringer? Dette er temaet for en konferanse i høst.

Tekst:
Trine Knudtzon

Kontormedarbeider i Psoriasis- og eksemforbundet

Allmennlege Kaveh Rashidi (f.v.), dermatolog Flora Balieva og revmatolog Roald Omdal er tre av bidragsyterne på konferansen om psykisk helse til Psoriasis- og eksemforbundet.

Foto: Kristoffer Myhre, Svein Lunde / Stavanger Universitetssykehus og privat

Det er Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) som står bak denne konferansen om hudsykdommer og psoriasisartritt og psykisk helse, som arrangeres lørdag 28. oktober 2023 i Oslo. På konferansen vil forskere, fagfolk og pasienter snakke om ulike aspekter ved psykisk helse når det er snakk om en hudsykdom eller psoriasisartritt.

Det er den profilerte allmennlegen Kaveh Rashidi som vil lede konferansen. Han jobber som fastlege på Lovisenberg legesenter i Oslo og ble kåret til årets allmennlege i 2022. Han er også forfatter og fast spaltist i Tidsskrift for Den norske legeforening.

– Kropp og sinn henger sammen, og du kan ikke ha en syk kropp uten at sinnet påvirkes. Hvilken plass har sinnet fått i behandlingen av hudsykdommer? Hva betyr det for psyken, og hvordan kan vi tenke mer helhetlig, når huden er syk? Dette blir en morsom dag full av kloke tanker og faglig påfyll, sier den profilerte fastlegen.

Nytt om forskning

En av foreleserne på konferansen er Flora Balieva, som er PhD og overlege ved Hudavdelingen ved Stavanger Universitetssykehus. Hun vil fortelle om aktuell forskning som foregår i Europa om sammenhengen mellom kronisk hudsykdom, depresjon, påvirkning på livskvalitet og stress.

– En kan nesten si at det er kommet så mye ny forskning på dette feltet at sammen­hengen mellom hudsykdom og depresjon/mental helse er etablert viten, og ikke lenger kun en hypotese, sier Balieva.

Roald Omdal er leder for klinisk forskningsgruppe i Stavanger, spesialist i revmatologi og indremedisin og professor emeritus ved universitetet i Bergen. Han er spesielt opptatt av å avdekke de biologiske mekanismene som fører til fatigue (kronisk utmattelse) ved immunologiske sykdommer. Omdal vil i sitt foredrag på konferansen fortelle om forskningen vedrørende fatigue ved psoriasis. Han kobler fatigue med psykisk helse.

– Det er en klar sammenheng mellom depresjon og fatigue. Alltid, understreker han.

Pasienterfaringer

På konferansen vil også flere pasienter dele sine erfaringer, og det blir anledning for publikum til å mingle og utveksle erfaringer med andre deltakere i pausene. Konferansen er finansiert av Stiftelsen Dam.

Trine Knudtzon er prosjektleder for Psoriasis- og eksemforbundets konferanse om psykisk helse.

Er du interessert i å vite mer om konferansen?

Gå inn på Psoriasis- og eksem­forbundets nettside hudportalen.no/konferanse for mer informasjon.