Forbundslederen
1/2023

GODT NYTT ÅR!

Tord Johansen

Stolt leder i Psoriasis- og eksemforbundet

Tord Johansen

Vi er allerede godt inne i det nye året, og det har vært storm og regn på Vestlandet og i Nord-Norge. De litt eldre sier at det til tider blåser på toppene. Jeg støtter de uttalelsene.

Årets første sentralstyremøte er vel i havn. Det ble gode meningsutvekslinger i mange sterke og kompliserte saker. Dessverre måtte vi igjen diskutere den negative og utfordrede medlemsutviklingen i forbundet. Sentralstyret ser og tar denne utfordringen på STORT alvor.

Sentralstyret er av den mening at det er hele organisasjonen som sammen kan få til en snuoperasjon mot en positiv medlemsutvikling. Det jobbes også effektivt med medlemsfordeler til våre medlemmer.

Første gruppe på det nye behandlingsstedet for psoriasis, Vintersol på Tenerife, er kommet hjem igjen. Vi er spente på hvilke erfaringer deltakerne har etter oppholdet.

Det er mange årsmøter både i lokal- og fylkes lag fremover. Lykke til med årsmøtene, og ta godt vare på alle som kan bidra.

Likepersonsarbeidet fokuseres det nå på i forbundet, og det blir likepersonskurs nå i vår. Jeg oppmuntrer tillitsvalgte til også å dra med likepersonene i lokalforeningens daglige arbeid.

Vi er nå tilbake med søknader om velferdsmidler fra sentralt hold. Benytt gjerne dette tilbudet.

Jeg ønsker at de nye som kommer inn i styrer og stell i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) får en god mottakelse, og jeg håper at mange av våre tillitsvalgte vil fortsette sitt gode arbeid lokalt og fylkesvis.

Jeg retter en takk til administrasjonen i PEF for gode saksfremlegg og godt arbeid.