Nytt fra forbundet
1/2023

På foredragsturné

Vi fikk nylig tildelt midler fra Stiftelsen Dam til et turné-prosjekt.

Tekst:
Thea Kristine Lande

Rådgiver organisasjon og helsefag i Psoriasis- og eksemforbundet

Gjennom prosjektet vil Psoriasis- og eksemforbundets rådgivere Sanna Grydeland og undertegnede dra på besøk til lokallag som måtte ønske det for å holde foredrag om helse, livsstil, ernæring og fysisk aktivitet. Mer informasjon om prosjektet På turné med foredrag om helse, livsstil, ernæring og fysisk aktivitet kommer.

Har du en idé?

Vi vil fortsette å søke om nye prosjekter til Stiftelsen Dam fremover, og ta mer enn gjerne kontakt med oss om du har en prosjektidé! Siden Dam nå har løpende frist for søknader, sender vi inn flere søknader gjennom året, og vi får både avslag og innvilgelser på søknader vi sender inn.

Vi oppfordrer lokal- og fylkeslag også til å søke midler fra ordningen Dam Ekspress gjennom oss på kontoret. Med Dam Ekspress kan man søke om 5–40 000 kroner til et lokalt tiltak, for eksempel treningsgrupper eller kurs.

Takket være Stiftelsen Dam

Vi ønsker å rette en takk til Stiftelsen Dam. Det er takket være dem vi har fått gjennomført så mange prosjekter som vi har i de siste årene. Vi har blant annet fått midler for disse aktivitetene:

  • Rådgivningstjeneste

  • Seniortur til Gran Canaria

  • Ressurssiden Aktivitetsbank og verktøykasse på hudportalen.no

  • Elveblest-seminar

  • Treningstimer på nett gjennom prosjektene PEF-trimmen og Trim der du er

  • Helsefremmende skrivekurs

  • Mestringskurs for par

Vi håper dette er prosjekter som dere har nytt godt av – og ikke minst har hatt et behov for.

Har du ideer til et prosjekt du har lyst til å få til?

Ta kontakt med rådgiver Thea Kristine Lande på thea.lande@pefnorge.no så hjelper hun dere med å skrive Dam Ekspress-søknad.

Ideer og inspirasjon til prosjekter finner du i vår aktivitetsbank: hudportalen.no/informasjon/aktiviteter/aktivitetsbank