PEF Rundt
1/2023

Høstseminar i Viken

Psoriasis- og eksemforbundet Viken inviterte til høstseminar 5.–6. november 2022 på fredelige Holmen Fjordhotell i Asker.

Tekst:
Liv Skovdahl

PEF Viken

I høst arrangerte PEF Viken høstseminar for påfyll av kunnskap om diagnoser, rettigheter og PEFs arbeid.

Erfaring og evaluering fra den tidligere gjennomførte hudskolen viste et stort behov for mer kunnskap, og mange ønsker om å skape en tradisjon for et lignende opplegg årlig.

Høstens planlagte informasjons- og læringsdager, ble derfor gjennomført 5.–6. november i fjor med fulltegnet kurs. Programmet ble fulgt opp av topp interesserte deltakere gjennom hele arrangementet.

Diagnosegjennomgang

Undervisningssykepleier Kristine Kirkeby Fuskeland ved Poliklinikk Hudsykdommer ved Oslo universi­tetssykehus gjennomgikk mange av våre diagnoser gjennom dagen. Hun for­klarte og svarte velvillig på alle spørsmål.

PEFs ansatte Trine Knudtzon og Arve Josefsen informerte om likepersonsordningen og hadde en god gjennomgang om denne viktige delen av forbundets arbeid.

Jurist Atle Larsen fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) sitt Rettighetssenter loset oss gjennom deler av et omfattende regelverk om rettigheter ved kronisk sykdom, og han viste oss hvor viktig det er å ha kjennskap til dette.

Verdens psoriasisdag

Avslutningsvis kom innspill til markeringen av Verdens psoriasisdag (World Psoriasis Day), samt visning av enkelte diagnosefilmer som ble laget til fjorårets jubileumsfeiring av PEF. Her ligger mye betydningsfull informasjon å gripe fatt i. Nyttige artikler fra Perrigo og PEF sentralt var velkomne, og bidro som alltid til glede og kunnskap som vi setter pris på.

Alt har en ende! Slik var det også med dette verdifulle seminaret, som med positiv evaluering og tilbakemeldinger viste det økende behovet for aktivitet, læring og sosialt samvær etter en lang annerledes tid som berører oss alle.