Redaktøren har ordet
3/2023

Legg til rette for ønsket deltid

Eldrid Oftestad

Redaktør

«Folk med nedsatt funksjonsevne og helsemessige utfordringer skal møte et arbeidsliv som er åpent og inkluderende», står det i Hurdalsplattformen til regjeringen for perioden 2021–2025. Er vi i ferd med å oppnå inkluderende arbeidsliv? Flere ting tyder ikke på det.