Hovedsaken: Psyken
3/2023

Stigmatisering og sykdomsunnvikende adferd

Lenge har det pågått forskning om sykdomsunnvikende adferd og oppdagelse av sykdom hos dyr. I de siste årene er det også forsket på hos mennesker.

Tekst:
Marcus Rehnberg

Redaktør i Psoriasistidningen til det svenske Psoriasisförbundet

Det ligger dypt forankret i oss å unngå ting som kan være tegn på sykdom, noe som kan knyttes til stigmatisering ved synlige sykdommer. Depresjon i forbindelse med psoriasis er historisk ofte blitt forklart som et resultat av stigmatisering, sammen med den fysiske belastningen fra sykdommen.

– Jeg tror at en evolusjonær mekanisme er å unngå infeksjon, for det har vært farlig i millioner av år og er fortsatt det. Da kan det hende at tilstander som ikke er smittsomme også unngås på en måte, bare på grunnlag av fordommer. Det koster ikke mye å unngå en person som ikke er smittsom, men det kan koste mye å ikke unngå en person som kan være smittsom. Så er det kanskje slik at sykdommer som ikke er smittsomme også rammes av denne grove mekanismen. Det er litt spekulativt, men jeg synes det er en interessant evolusjonær tilnærming til stigma og hvordan personer som er syke påvirkes ikke bare av sitt eget velvære, men også av hvordan andre mennesker behandler dem, sier Mats Lekander, professor i psykologi ved universitetet i Stockholm.

Han håper at vi i takt med at kunnskapen øker, blir bedre på å ikke stigmatisere.

– Jeg synes perspektivet endrer seg, men når det gjelder denne unnvikende adferden, har vi en tendens til å observere og unngå det som er annerledes. Og når vi for eksempel har sammenlignet ulike etniske gruppers evne til å gjenkjenne tegn på sykdom bare fra bilder av ansikter, er det ingen forskjell i observasjonsevnen hos ulike folkegrupper, inkludert jegere og samlere. Og leger er ikke bedre enn de som ikke har medisinsk erfaring og ikke er utdannet til å gjenkjenne disse tegnene. Det som ofte oppfattes som en ganske generell egenskap, at noe som skiller seg ut, ser slitent ut eller har sår, utløser en ganske primitiv unngåelsesreaksjon. Denne adferden kan muligens trenes bort eller reduseres gjennom økt kunnskap, men vi er ikke helt der ennå. Og det er spesielt relevant ved en sykdom som psoriasis, sier Mats Lekander.

Artikkelen sto første gang på trykk i Psoriasistidningen nr. 3 – 2023. Artikkelen er oversatt av Eldrid Oftestad og ChatGPT.