Aktuelt
3/2023

Dette koster sykdommer

370 milliarder kroner er produksjonstapet for det norske samfunnet som følge av at arbeidstakere blir syke, uføre eller dør tidlig, skriver E24. Funn i undersøkelsen fra Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet (FHI) viser at det største produksjonstapet er knyttet til psykiske lidelser og rus (32,7 prosent av det totale tapet). Muskel- og skjelettsykdommer med 25,2 prosent utgjør den nest største kategorien.