Organisasjonsskolen
3/2023

Medlemsverving

Det er medlemmene i PEF som er selve grunnmuren i organisasjonen – og vi har alltid plass til flere medlemmer.

Gunn Grav Graffer
Irmelin Einevoll
Mari Øvergaard
Illustrasjon:
Unn Bjørge

PEFs organisasjonsskole

I fem utgaver av Hud & Helse skriver vi om temaer som er viktige å kunne noe om for deg som er tillitsvalgt i et lokallag eller et fylkeslag i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF).

PEFs organisasjonsskole består av opplæring i å drive en forening lokalt, enten det er gjennomføring av et årsmøte, en medlemsaktivitet eller kjennskap til og kunnskap om PEFs styrende dokumenter.

Målet er å gi alle verktøy som kan hjelpe i arbeidet med å drive et lokallag eller fylkeslag i PEF.

I Hud & Helse nr. 4 – 2022 handlet organisasjonsskolen om gjennomføring av et årsmøte.

I Hud & Helse nr. 1 – 2023 sto styrearbeid på timeplanen.

I Hud & Helse nr. 2 – 2023 ga vi råd og tips om å lage aktiviteter i lokal- eller fylkeslag.

Har du tilbakemeldinger til oss? Eller ønsker for temaer som kan tas opp gjennom i PEFs organisasjonsskole? Send oss en e-post på post@pefnorge.no .

Verving av nye medlemmer i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) kan gjøres på mange måter, blant annet ved at aktive frivillige og tillitsvalgte snakker med potensielle medlemmer og oppfordrer til innmelding. Lokallag kan for eksempel holde åpne møter eller sosiale samlinger hvor både medlemmer og ikke-medlemmer kan delta, eller man kan treffe potensielle medlemmer gjennom likepersonsarbeid eller ved å stå på stand.

Når vi verver medlemmer er det viktig å huske at et medlem må individuelt og frivillig ha meldt seg inn i organisasjonen. Vedkommende må fylle ut innmeldingsskjemaet og betale medlemskontingenten.

Hvorfor være medlem i PEF?

Hva svarer vi når noen spør hvorfor man bør være medlem i PEF?

Svaret på dette kan variere fra person til person. For noen er det å være en del av et sosialt fellesskap med likesinnede det viktigste, mens for andre er det muligheten til å delta på faglige kurs og foredrag. For andre igjen er det tilgangen til en eller flere spesifikke medlemsfordeler som for eksempel en rabatt på apotekvarer.

En annen viktig grunn til å være medlem i PEF, er at jo flere som støtter det arbeidet foreningen gjør, jo enklere er det å få gjennomslag for viktige saker. Man kan kanskje se på en pasientforening som en fagforening for deg med hudsykdom og / eller psoriasisartritt. PEF går for eksempel på Stortinget og snakker med politikerne om viktige saker for våre pasient­grupper – det kan vi gjøre fordi medlemmene våre støtter oss gjennom sitt medlemskap.

Medlemspleie

Alle medlemmer i PEF er knyttet til et lokallag. Alle medlemmene har anledning til å være med og bestemme hva lokallaget skal jobbe med. Dette skjer på årsmøtet. Som leder eller styremedlem i et lokallag har man et ansvar for å ivareta alle lagets medlemmer. Det gjelder både det å jobbe med de sakene og gjennomføre de medlemsaktivitetene årsmøtet har vedtatt, men også å sørge for at medlemmene er ivaretatt gjennom informasjon om hva som skjer i organisasjonen.

Medlemsregister

Informasjon om og kontaktopplysninger til alle medlemmer i PEF registreres i et medlemsregister. Det er administrasjonen i PEF som gjør denne jobben. I dag bruker vi et system som heter RegWeb / XReg. Det er strenge regler for et medlemsregister, blant annet bestemmer Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og General Data Protection Regulation (GDPR) hva slags opplysninger organisasjonen har lov til å oppbevare og hvordan vi oppbevarer disse opplysningene.

Alle lokallag i PEF har anledning til selv å få tilgang til oversikt over sine medlemmer. Har ditt lokallag ikke slik tilgang og ønsker å få det, ta kontakt med administrasjonen på epost post@pefnorge.no.

Kontaktinformasjon

Det kan være en god idé å be lokal­lagets medlemmer om å sørge for at PEF har oppdatert epostadresse og mobilnummer registrert. Dette er den beste måten å sikre at informasjon om aktuelle aktiviteter og andre ting kommer frem til medlemmene. Medlemmer kan oppdatere informasjon på «Min side» på hudportalen.no eller ved å sende en epost til post@pefnorge.no.

Medlemskontingent

Medlemskapet i PEF er gyldig ett kalenderår, og alle medlemmer får tilsendt faktura for nytt år i begynnelsen av året. Nytt fra 2024 er at registrerte mottakere av eFaktura, vil motta fakturaen rett i nettbanken sin.

Fra og med 14. august i år er det halv pris på medlemskap ut 2023. Enkeltmedlemskap koster nå kun 208 kroner (ordinær pris 415 kroner).

Alle lokallag og fylkeslag får overført fra PEF sentralt sin andel av innbetalt medlemskontingent. For lokallag utgjør dette 17 prosent og for fylkeslag ni prosent. Det er landsmøtet i PEF som vedtar denne fordelingen.

PEFs aktivitetsbank

Har dere lyst til å invitere potensielle medlemmer til en aktivitet i lokallaget? På aktivitetsbanken på nettsiden hudportalen.no finner dere tips til fysiske og digitale aktiviteter og tilbud. I tillegg til tips om aktiviteter, finner dere dokumenter tilpasset den aktuelle aktiviteten og mal med forslag på søknad til Stiftelsen Dams program Ekspress. Programmet har ingen søknadsfrist og behandles fortløpende.