Hovedsaken: Psyken
3/2023

– Komplisert samspill mellom hud og psyke

Ifølge stipendiat vet vi at autoimmune sykdommer er mer vanlige hos personer med psykiske lidelser enn den øvrige befolkningen.

Tekst:
Eldrid Oftestad

Redaktør i Hud & Helse

øyne

Linn Sofie Sæther er stipendiat ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) på Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun forsker på sammenhengen mellom betennelser, alvorlige psykiske lidelser og prosesser i hjernen.

– Hvilken sammenheng har du funnet ut så langt mellom betennelser og psykisk sykdom?

– Forskning har vist at personer med psykiske plager oftere har tegn på betennelse i kroppen og immunforsvarssykdommer, som for eksempel autoimmune sykdommer. Dette tyder på at det er et samspill. I min forskning har vi funnet at personer med alvorlige psykiske lidelser som schizofreni og bipolar lidelse som har tegn på økt betennelse i kroppen, også har plager med kognitiv fungering. Det vil si at de har problemer med arbeidstempo, finmotorikk og språk. Vi jobber nå med å finne ut hvordan immunforstyrrelser kan påvirke hjernen på den måten. Men, ikke alle med psykiske plager har betennelser. Det er stor variasjon og derfor et utfordrende forskningsfelt som krever tverrfaglig samarbeid, sier Sæther.

Selv om det er en sammenheng mellom betennelse og psykisk sykdom, har ikke alle med hudsykdommer psykiske symptomer, sier stipendiat Linn Sofie Sæther.

– Kan det være slik at en betennelse kan være en av årsakene til psykisk sykdom?

– Dette er noe vi ønsker å finne ut av. Det er vanskelig å fastslå at det er en direkte årsak. Det finnes enkelte virus og bakterieinfeksjoner som kan føre til psykoselignende symptomer, og feber kan føre til symptomer som ligner på depresjon. Når det gjelder psykiske lidelser er det nok mer sammensatt og komplekst, både arv og miljø vil spille en rolle. Personer med psykiske lidelser som har betennelse i kroppen, har ofte mer alvorlige symptomer. Det er funnet ut at genvarianter relatert til immunsystemet er knyttet til økt risiko for schizofreni og bipolar lidelse. Det er imidlertid mange faktorer som kan føre til økt betennelse i kroppen. For eksempel dårlig søvn og kosthold, lite aktivitet og rusmisbruk. Det er derfor komplisert å finne årsakssammenheng.

«Kropp og sinn henger sammen, men akkurat hvordan er vi mer usikre på»

– Mange mennesker med hudsykdommer opplever psykiske utfordringer og psykisk uhelse. Kan det være en sammenheng her i og med at det ofte er snakk betennelsessykdommer?

– Det har lenge vært spekulasjoner rundt hudsykdommer og psykisk helse. Mange hudsykdommer regnes som autoimmune sykdommer, og vi vet disse er mer vanlige hos personer med psykiske lidelser enn den øvrige befolkningen. Emosjonelt stress kan være en trigger for hudsykdommer eller forverre dem. Samtidig kan hudsykdommer oppleves som svært plagsomme med negative konsekvenser for den psykiske helsen. Men det er viktig å understreke at ikke alle med hudsykdommer har psykiske symptomer. Kropp og sinn henger sammen, men akkurat hvordan er vi mer usikre på, sier Linn Sofie Sæther.