Aktuelt
3/2023

Ventetiden øker

Ventetiden i spesialisthelsetjenesten har økt med seks dager fra første tertial i 2022 til første tertial 2023, skriver Helsedirektoratet. En pasient ventet dermed i gjennomsnitt 69 dager på behandling i de fire første månedene av 2023. Det er pasienter i somatisk sektor som øker mest. Ventetiden var på 71 dager i første tertial 2023. Ventetiden er lengst i Helse Midt-Norge.