Nytt fra forbundet
3/2023

Neste landsmøte

Lørdag 2. september var det møtet i Representantskapet i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF). Representantskapet behandlet saker om økonomi, medlemssituasjonen, medlemskontingenten, PEFs fremtid – og neste landsmøte. Det blir 26.–27. oktober 2024 på Quality Airport Hotel Gardermoen.