Spørsmål og svar
3/2023

Det er bare å spørre!

Katrine Eikeland

Sykdom, diagnose og behandling

Thea Kristine Lande

Helse, kosthold og livsstil

Sanna Grydeland

Fysisk aktivitet, trening og bevegelseLurer du på noe med din hudsykdom eller psoriasisartritt? Trenger du innspill for å få hverdagen til å gå opp med jobb og smøring? Har du behov for treningstips eller råd om hvordan du skal lage god og sunn mat? Du spør og rådgiverne våre svarer. Du kan godt være anonym. Send spørsmål til raadgivning@pefnorge.no Og husk: Det finnes ingen dumme spørsmål!

Jeg lurer på hvor mye vår mentale helse blir påvirket av fysisk aktivitet?

Hei og takk for ditt spørsmål! Kroppen vår er et svært komplekst system, men det er godt dokumentert at vårt fysiske aktivitetsnivå påvirker vår mentale helse, og motsatt. Du har kanskje merket hvor mye tyngre det er å komme seg over dørstokken når humøret er labert? Eller at humøret blir betraktelig bedre når man faktisk klarer å gjennomføre den økten man egentlig ikke orket? Sistnevnte kalles en akutt effekt av fysisk aktivitet. Andre akutte effekter er at følelsesreguleringen blir bedre. Det blir enklere å løse problemer, og konsentrasjonen, minnet og oppmerksomheten øker også i tiden etter aktiviteten.

Den største positive effekten får man når man er regelmessig fysisk aktiv over tid og opplever de såkalte langvarige effekter. Her kan jeg blant annet nevne økt velvære, overskudd, selvkontroll, selvtillit, mestringsfølelse og søvnhelse, som alle gjør oss mer rustet til å takle hverdagens små og store utfordringer.

Kan ha negativ påvirkning

Det er også greit å merke seg at de som har fysiske helseproblemer, har økt risiko for mentale helseproblemer, og motsatt. Hvis man for eksempel har en type artritt eller en kronisk hudsykdom, så kan dette påvirke den mentale helsen i negativ retning. Det kan føre til blant annet økt risiko for å utvikle depresjon og angst. Desto viktigere er det derfor å være i regelmessig fysisk aktivitet for våre diagnosegrupper.

Hvis man regelmessig bedriver fysisk aktivitet vil dette være en effektiv metode for både å forebygge og behandle nedstemthet eller symptomer på depresjon og angst. I en samlestudie fra 2023* viser det seg at trening kan ha en like stor effekt mot slike symptomer som samtaleterapi og de vanligste antidepressive medisinene. Studien viser også at aktive personer som ble passive, fikk mer psykiske plager. Omvendt så de at sofaslitere (med lette til moderate psykiske lidelser) opplevde like god virkning med legemidler mot psykiske lidelser og plager (psyko­farmaka) som å begynne og bevege seg – selv om det var bare litt.

Hvilken fysisk aktivitet?

Det viktigste er å finne en aktivitet man liker å gjøre, slik at den faktisk blir gjennomført. Det er også vist at høyere intensitet gir mer effekt enn lav intensitet, og korte effektive økter gir mer effekt enn langvarige økter. Eksempelvis ga bare 15–20 minutter rask gange, hvor du blir moderat andpusten, få ganger i uken store utslag på den psykiske helsen i den nevnte samlestudie.

Sanna Grydeland

*B. Singh mf: Effectiveness of physical activity interventions for improving depression, anxiety and distress: an overview of systematic reviews. Et sammendrag av studien finner du i British Journal of Sports Medicine, 16. februar 2023. Du kan lese om samlestudien på forskning.no.