Nytt fra forbundet
2/2023

Midler til prosjekt om fothelse

Psoriasis- og eksemforbundet har fått midler fra Stiftelsen Dam til å lage en brosjyre og webinar om hudsykdommer og psoriasisartritt og fothelse.

Som en følge av PEFs samarbeid med Fotterapeutforbundet holdt fotterapeut Ulrikke Jonassen foredrag på forbundets likepersonskurs i april.

Prosjektet heter «Fottterapi – brosjyre og webinar», og dette prosjektet er en del av det etablerte samarbeidet mellom Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) og Fotterapeutforbundet (FTF).