Nytt fra forbundet
2/2023

Midler til prosjekt om fothelse

Psoriasis- og eksemforbundet har fått midler fra Stiftelsen Dam til å lage en brosjyre og webinar om hudsykdommer og psoriasisartritt og fothelse.

Som en følge av PEFs samarbeid med Fotterapeutforbundet holdt fotterapeut Ulrikke Jonassen foredrag på forbundets likepersonskurs i april.

Prosjektet heter «Fottterapi – brosjyre og webinar», og dette prosjektet er en del av det etablerte samarbeidet mellom Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) og Fotterapeutforbundet (FTF).

– Vi er veldig glade for å nå kunne utvikle godt informasjonsmateriell, slik at pasienter over hele landet kan få god informasjon om viktigheten av god fothelse, samt hva en autorisert fotterapeut kan bidra med, sier generalsekretær Mari Øvergaard.

Hud og negler

Psoriasis og psoriasisartritt rammer ofte hud og negler på føttene, men også andre hudsykdommer, som atopisk eksem, kan påvirke føttene. Disse diagnosene kan være svært smertefulle og hemmende, og kan være sterkt invalidiserende for pasienten. Enkelte greier verken å bøye tærne eller å gå. Psoriasis og psoriasisartritt kan gi store smerter og feilstillinger som skaper smerter og skader i blant annet knær, hofter og rygg. Dette kan føre til sykmelding, passivitet, nedsatt fysisk aktivitet, og andre negative helsekonsekvenser.

Hjelp fra fotterapeut

Mange kjenner ikke til hvor viktig fothelse er, og hvor mye som faktisk kan gjøre for å forebygge store plager og skader. Men det finnes god hjelp å få, hos autoriserte fotterapeuter. Dette behandlingstilbudet er lite kjent, og mange pasienter hører ikke om det fra helsepersonell som lege og spesialist, til tross for at fotterapeuter er autorisert helsepersonell. Dette gjør at mange pasienter ikke oppsøker denne behandlingen og hjelpen, og dermed lever med unødvendig store plager.

PEF og Fotterapeutforbundet har i år startet et samarbeid for å gi mennesker med hudsykdom og psoriasisartritt bedre kunnskap om hvordan fotplager både kan forebygges og behandles.

Du kan lese mer om PEFs samarbeid med Fotterapeutforbundet på hudportalen.no