Nytt fra forbundet
2/2023

Lansering av folkehelsemeldingen

Regjeringen ønsker å samarbeide med frivilligheten om folkehelse.

På lansering av folkehelsemeldingen med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Fra venstre: Betül Çokluk, Ingvild Kjerkol, Thea Kristine Lande og Victoria Gangsøy Mishra. Çokluk og Mishra representerer Folkehelseforeningen Ung.

Fredag 31. mars lanserte regjeringen folkehelsemeldingen «Folkehelsemeldinga – Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar» på Røde Kors konferansesenter i Oslo. Psoriasis- og eksemforbundets rådgiver organisasjon og helsefag, Thea Kristine Lande, var på plass og fulgte lanseringen. Meldingen peker på viktigheten av det frivillige arbeidet som gjøres i hele landet.

Regjeringen vil styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner, men det ble ikke sagt noe konkret om hvordan dette skal gjøres. Vi venter i spenning på hva som blir utfallet av den politiske behandlingen av meldingen.

På lanseringen sa Kjerkol at regjeringen vil gi folkehelsearbeidet økt prioritet og kraft. Blant annet vil regjeringen gjennomgå folkehelseloven som kom i 2012.