Nytt fra forbundet
2/2023

Lansering av folkehelsemeldingen

Regjeringen ønsker å samarbeide med frivilligheten om folkehelse.

På lansering av folkehelsemeldingen med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Fra venstre: Betül Çokluk, Ingvild Kjerkol, Thea Kristine Lande og Victoria Gangsøy Mishra. Çokluk og Mishra representerer Folkehelseforeningen Ung.

Fredag 31. mars lanserte regjeringen folkehelsemeldingen «Folkehelsemeldinga – Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar» på Røde Kors konferansesenter i Oslo. Psoriasis- og eksemforbundets rådgiver organisasjon og helsefag, Thea Kristine Lande, var på plass og fulgte lanseringen. Meldingen peker på viktigheten av det frivillige arbeidet som gjøres i hele landet.