PEF Rundt
2/2023

Bekymringer i nord

PEF Nordland er bekymret for de lange ventelistene for konsultasjon hos hudleger, som blir stadig lengre.

Fylkeslaget Psoriasis- og eksemforbundet Nordland mener dette er en utvikling som har pågått i mange år og er urolig og sterkt bekymret. På årsmøtet til PEF Nordland i Bodø 25. mars vedtok fylkeslaget å sende en bekymringsmelding til Helse Nord om situasjonen.

«PEF Nordland henstiller til Helse Nord om å ta de nødvendige grep for å stoppe og reversere denne utviklingen», skriver Jan Martin Pettersen, sekretær i PEF Nordland i bekymringsmeldingen.

PEF Nordland foreslår utdanning av nye hudspesialister som ett av flere mulige tiltak for å redusere ventelisten. Fylkeslaget ber også om at saken settes på dagsordenen i neste styremøte i Helse Nord og ser frem til å få svar.