Organisasjonsskolen
2/2023

Aktiviteter for medlemmene

Her finner du råd og tips til hva du kan gjøre for å lage aktiviteter i ditt lokal- eller fylkeslag.

Gunn Grav Graffer
Irmelin Einevoll
Mari Øvergaard

PEFs organisasjonsskole

I fem utgaver av Hud & Helse skriver vi om temaer som er viktige å kunne noe om for deg som er tillitsvalgt i et lokallag eller et fylkeslag i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF).

PEFs organisasjonsskole gir deg opplæring i å drive en forening lokalt, enten det er gjennomføring av et årsmøte, en medlemsaktivitet eller kjennskap til og kunnskap om PEFs styrende dokumenter.

Målet er å gi alle verktøy som kan hjelpe i arbeidet med å drive et lokallag eller fylkeslag i PEF.

I Hud & Helse nr. 4 – 2022 handlet organisasjonsskolen om gjennomføring av et årsmøte.

I Hud & Helse nr. 1 – 2023 besto skolen av en innføring i styrearbeid.

Har du tilbakemeldinger til oss? Eller ønsker for temaer som kan tas opp gjennom i PEFs organisasjonsskole?

Send oss en epost på post@pefnorge.no

Den viktigste funksjonen til et lokallag er å gi et godt tilbud til medlemmene. Dette kan være alt fra medlemsmøter med fokus på sosialt samvær, tema­kvelder med besøk av fagpersoner eller likeperson, aktivitetsdager med besøk i klatrepark, museum eller en gåtur.

Mange som melder seg inn i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) oppgir at de ønsker å være en del av et fellesskap med likesinnede. Det viktigste er ikke alltid hva vi gjør og hvilke aktiviteter vi tilbyr, men at vi tilbyr noe.

Lag en Aktivitetsplan

Årsmøtene i lokallagene skal vedta en handlingsplan (også kalt aktivitetsplan) for det kommende året. Sammen med budsjettet utgjør denne den viktigste planen for det styret i lokallaget skal gjennomføre i løpet av året. Det er også anledning for årsmøtet å gi styret fullmakt til å gjennomføre flere aktiviteter i løpet av året enn de som står i handlingsplanen, hvis det er økonomisk grunnlag for det.

Aktivitetsbank

Psoriasis- og eksemforbundet sentralt har laget en aktivitetsbank. Her finner du tips til fysiske og digitale aktiviteter og tilbud som kan gjennomføres av lokallag, fylkeslag eller av andre frivillige. På PEFs nettside hudportalen.no finner du aktivitetsbanken.

Dam Ekspress

Dam Ekspress er en økonomisk støtteordning fra Stiftelsen Dam for aktiviteter i regi av lokal- og fylkeslag. Søknadssummen er mellom 5 000 og 40 000 kroner. Fristen er løpende og behandlingstiden er 45 dager. Tidligere innvilgede Dam ekspress-prosjekter er for eksempel mestringsskoler, pårørende­kurs, rekefest, skogstur med bålpanne og temakvelder. Mulighetene i denne ordningen er utallige.

Vil ditt lokallag søke midler til en aktivitet? Ta kontakt med PEFs rådgiver Thea Kristine Lande på epost thea.lande@pefnorge.no

Markedsføring

Når lokallaget skal gjennomføre en aktivitet, er det viktig at den blir markedsført godt blant alle medlemmene. Tenk godt gjennom hvordan dere får informasjonen om aktiviteten ut til medlemmene – og kanskje også til noen som kunne tenke seg å bli medlem, hvis de fikk høre om aktiviteten. Vanlige kommunikasjonskanaler er epost og brev, lokallagenes egne medlemsblader, sosiale medier (hovedsakelig Facebook). Administrasjonen i PEF kan bidra med tips og råd, men også utsending av for eksempel eposter, adresseetiketter for brev, eller til og med utsending av SMS til alle medlemmer som har registrert sitt mobilnummer.

Kontaktinformasjon

Det kan være en god idé å be lokallagets medlemmer om å sørge for at PEF sentralt har den oppdaterte epostadressen og mobilnummeret registrert. Dette er den beste måten å sikre at informasjon om aktuelle aktiviteter og andre ting kommer frem til medlemmene. Medlemmer kan oppdatere informasjon på «Min side» på hudportalen.no eller ved å sende en epost til post@pefnorge.no

Bruk sosiale medier

Har ditt lokallag en egen Facebook-gruppe? Hvis ikke kan det være en god idé å opprette en slik gruppe. Trenger du hjelp til det, kan administrasjonen bistå deg.

PEF har utarbeidet egne retningslinjer for bruk av Facebook. Du finner retningslinjene på nettsiden hudportalen.no

Organisasjonskurs

1.-3. september 2023 planlegges det organisasjonskurs for nye og erfarne tillitsvalgte i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF). Dette kurset gjennomføres i forbindelse med representantskapsmøtet. Sett av datoen – mer informasjon kommer!