Nytt fra forbundet
2/2023

Ny PEF-brosjyre

Vi har fått oppdatert vår brosjyre om forbundet og vårt arbeid. Den kan bestilles på hudportalen.no eller ved å kontakte administrasjonen i PEF.