Behandling
2/2023

Nye anbefalinger om legemiddel

Legemiddelverket har kommet med nye anbefalinger for bruk av behandling med JAK-hemmere for å hindre alvorlige bivirkninger.

Tekst:
Eldrid Oftestad

Redaktør i Hud & Helse

Illustrasjon:
iStock

Legemidlene Cibinqo (abrocitinib), Jyseleca (filgotinib), Olumiant (baricitinib), Rinvoq (upadacitinib) og Xeljanz (tofacitinib) tilhører gruppen JAK-hemmere. Denne gruppen legemidler brukes i behandling av blant annet psoriasisartritt og atopisk eksem. JAK-hemmere virker slik at enzymet janus-kinase blir hemmet. Det fører til at noen betennelsesstoffer blir mindre aktive, og dermed hemmes betennelsen.

Det er oppdaget økt forekomst av alvorlige bivirkninger ved bruk av JAK-hemmere. Derfor utarbeidet det europeiske reguleringssystemet for legemidler, European Medicines Agency (EMA), i fjor høst nye anbefalinger for å redusere risikoen for de alvorlige bivirkningene hos pasienter med økt risiko for alvorlig sykdom.

Studie om langtidsbivirkninger

Hudlege Olav Sundnes er overlege og forskningsgruppeleder ved Seksjon for hudsykdommer på Oslo universitetssykehus. Han kjenner til at det er funnet alvorlige bivirkninger ved bruk av JAK-hemmere.

– I fjor ble det publisert en stor studie som har sett nærmere på langtidsbivirkninger av legemiddelet Tofacitinib (Xeljanz) hos pasienter med revmatoid artritt (leddgikt). Man fant ut at det var en økt forekomst av alvorlige bivirkninger hos pasienter som fikk dette legemiddelet sammenliknet med pasienter som fikk et annet immundempende legemiddel. Alvorlige bivirkninger som kom frem i studien, var kreft, akutt hjertesykdom, blodpropp og infeksjoner. Det er viktig å påpeke at studien var utført på pasienter over 50 år som hadde risiko for hjertesykdom og at studien var gjort på en JAK-hemmer som ikke blir brukt i behandling av hudsykdommer, sier Sundnes.

«Det viser også at systemet vi har for å fange opp slike hendelser etter hvert ser ut til å fungere»

Nye råd om bruk

Ifølge Statens legemiddelverk har det vært økte tilfeller av alvorlige bivirkninger ved bruk av JAK-hemmere sammenlignet med TNF-α-hemmere hos pasienter med revmatoid artritt med visse risikofaktorer. TNF-α er et stoff som produseres av kroppens immunceller i forbindelse med betennelsesreaksjoner og brukes i behandlingen av blant annet sykdommene psoriasis, psoriasisartritt og hidradenitis suppurativa (HS). Dette er en gruppe med biologiske legemidler som blokkerer spesifikke molekylære trinn som er viktige i sykdomsutviklingen.

På bakgrunn av de alvorlige bivirkningene som er oppdaget ved behandling med JAK-hemmere, kom Statens legemiddelverk i mars med råd til leger og helsepersonell for bruk av JAK-hemmere. I rådene ber legemiddelverket blant annet om at JAK-hemmere kun brukes hvis det ikke er andre egnede behandlingsalternativer når pasientene har disse risikofaktorene:

  • Pasienter som er 65 år eller eldre

  • Personer som røyker eller har vært tidligere langtidsrøyker

  • Pasienter som har andre kardiovaskulære risikofaktorer

  • Pasienter med risikofaktorer for å utvikle kreft

Ikke økt risiko for atopikere

– Hva vil Legemiddelverkets anbefaling ha å si for behandling av hudpasienter?

– Vi har nå tre ulike JAK-hemmere, legemidlene Olumiant, Cibinqo, Rinvoq, som er tilgjengelig for behandling av alvorlig atopisk eksem. Med unntak av økt risiko for infeksjoner, som vi ser for de fleste immundempende medikamenter, er det per nå ingen holdepunkt for økt risiko for disse andre alvorlige bivirkningene hos pasienter med atopisk eksem. Vi tar likevel dette på stort alvor og følger nøye anbefalingene fra legemiddelmyndighetene. Det innebærer at vi gjør nøye vurderinger før oppstart med JAK-hemmere, informerer pasienter om funn i studier så langt­ og tilbyr andre alternativ hos alle pasienter med økt risiko for alvorlig sykdom, forteller Sundnes.

Han understreker at denne saken viser at det ved nye legemidler alltid er en fare for bivirkninger som ikke blir fanget opp i en tidlig fase av utprøving.

– Det viser også at systemet vi har for å fange opp slike hendelser etter hvert ser ut til å fungere. Det pågår store studier som ser på bivirkninger etter langtidsbehandling med JAK-­hemmere ved hudsykdommer, og vi vil følge nøye med på resultatene som kommer frem i disse studiene, sier Olav Sundnes.

Les om risikoen for helvetesild ved behandling med JAK-hemmere i disse sakene: