Vaksinasjon
2/2023

Studie om D-vitaminer

En studie utført i Tromsø om D-vitamin­tilskudd har noe effekt mot psoriasis, viser at tilskuddet ikke hadde noe påvirkning på utslettet. 120 voksne med plakkpsoriasis deltok i studien og fikk D-vitamintilskudd eller placebo i fire måneder. Alvorlighetsgraden av utslettet og livskvaliteten til pasientene ble undersøkt gjennom denne perioden. Det var ingen signifikant forskjell på alvorlighets­graden eller livskvaliteten på de som tok tilskudd og de som fikk placebo. D-vitamintilskuddet førte heller ikke til negative konsekvenser. Studien er publisert i det medisinske tidsskiftet JAMA Dermatology.