Psykisk helse
2/2023

Sykdommens ensomhet

Å ha en kronisk hudlidelse kan være vondt, tappende og frustrerende. Men kan det også være ensomt?

Tekst:
Ranveig Tvedt

Frilansjournalist

Illustrasjon:
iStock

Du kan ha mange rundt deg som tar hensyn og vil deg vel, men det er bare du som virkelig kan kjenne smertene. Det er kanskje ikke så mange som snakker høyt om selve ensomhetsfølelsen i det å være syk. Så hva er ensomhet og på hvilken måte kan den påvirke deg?

Marthe Telneset er psykolog hos Vekst Psykologtjenester i Trondheim. Hun sier at ensomhet ikke nødvendigvis handler om å være alene. Du kan også føle deg ensom blant andre.

– Det kan være at alle andre gjør noe du ikke opplever å være en del av, eller du føler deg annerledes, avskåret eller ikke inkludert.

Fysisk og psykisk påvirkning

Hvis du føler på ensomhet, kan det hjelpe å fordype deg i noe som gir deg livsglede, råder psykolog Marthe Telneset.

– Ensomhet kan skape psykisk stress og påvirke immunforsvaret negativt. Det gjør deg mer sårbar for fysiske sykdommer, som for eksempel hjerte- og karsykdommer. Ensomhet over tid kan også gjøre deg mer sårbar for psykiske lidelser som angst og depresjon, forteller psykologen.

Telneset sier også at ensomhet kan påvirke selvfølelsen negativt.

Flora Nicol Balieva er overlege, PhD og spesialist innen dermatologi ved Stavanger og universitetssjukehus og forsker ved Universitetet i Stavanger.

Hun bekrefter det Telneset sier og legger til at flere studier viser at livskvaliteten til personer med hudsykdommer er like påvirket som hos de med sykdommer som diabetes eller hjerte- og karsykdommer.

– Utfordringene med hudsykdommen kan hindre deg i å trene og være i aktivitet når du opplever at hver bevegelse gjør vondt, sier Balieva.

Det å gå med daglige smerter, kløe, svie eller brenning i huden er kronisk stressende for kroppen. De fleste hudsykdommer er kroniske, forteller Balieva. Det betyr at symptomene kan dempes med medisiner, men vil ofte komme tilbake dersom en slutter med medisinene. Har du kroniske smerter, kan det forverre livskvaliteten og den psykiske helsen blir påvirket. Dette igjen kan gå utover den mentale helsen.

Balieva fortsetter med å si at en kan håndtere smerter med smertestillende, men kløe er mer komplisert.

– Det er færre effektive midler å ty til, og kløe vil oftest ikke respondere på smertestillende. Ofte får en kløe av den smertestillende medisinen. Det er derfor mer utfordrende å behandle hudpasienter for smerten de opplever, sier Balieva.

«Ensomhet kan skape psykisk stress og påvirke immunforsvaret negativt»

Ensom med gode folk rundt deg

Ifølge hudlege Flora Balieva viser flere studier at livskvaliteten til personer med hudsykdommer blir påvirket negativt.

Ifølge psykolog Marthe Telneset kan kronisk sykdom skape en opplevelse av avstand til andre mennesker. Det kan skyldes følelsen av å ikke bli forstått, være annerledes, eller at du ikke kan være deg selv.

– Sykdommen kan også gjøre at du trekker deg tilbake fra andre og holder for deg selv hvordan du har det og hvordan sykdommen påvirker deg. Både sykdommen og ensomheten den medfører, kan påvirke energinivået ditt, sier hun.

Hudlege Flora Balieva har forsket på stigmatisering ved hudsykdom og det å ha et dårlig kroppsbilde, noe som kan føre til ensomhet.

– Pasienter har fortalt om at folk stirrer, eller unngår å prate med dem. Noen føler at folk har negative tanker om dem. Siden hudsykdommer er så synlige, er det lett å miste lysten til å omgå folk. Noen trekker seg unna for å beskytte seg selv mot å havne i ubehagelige situasjoner. Når en unngår sosiale settinger, øker sjansen for å oppleve ensomhet.

Balieva forteller videre om en krevende behandling med daglig smøring av krem på kroppen som tar mye tid. Kremene kan etterlate rester på klær, vond lukt eller gi en klissete hodebunn. Mange kjenner på dårlig samvittighet overfor partneren sin, som kanskje må hjelpe til med å smøre og vaske huset når det er mye flass rundt omkring. Og det at sykdommen kan gå i arv, kan gi enda mer dårlig samvittighet.

– Behandlingen er krevende og spesiell, og det kan være smertefullt og svi i huden ved påføring av preparatene. Kreft og kirurgiske inngrep i huden kan også være svært smertefullt, men kroniske hudlidelser blir en ikke frisk av, så smertene går ofte ikke over.

«Siden hudsykdommer er så synlige, er det lett å miste lysten til å omgå folk»

Balansen

Ofte trenger man å «lande i seg selv», forteller Telneset.

– En måte å gjøre dette på er å forsøke å akseptere situasjonen man står i og lete etter elementer som kan bidra til større livsglede. Og det er lurt å gjøre dette med små skritt.

Hun fortsetter med å si at sosiale relasjoner og det å føle tilhørighet til andre er viktig for et godt liv. Også det å gjøre ting som er meningsfylt. Her er det viktig å finne en balanse hvor en opplever å få litt påfyll, men samtidig tar hensyn til sykdommen. Det innebærer ofte små skritt.

– Det er også lurt å tørre og være ærlig med mennesker rundt seg. Når vi klarer å snakke sammen om det som er vondt eller det som skaper avstand, har ensomheten en tendens til å bli litt mindre og vi kan kjenne på en større tilhørighet til andre mennesker.

Ensomhet er også avhengig av personlighet, påpeker Flora Nicol Balieva.

– Selv om en har gode folk rundt seg, kan det være vanskelig å innse at en er elsket. Andre igjen er ikke så sosiale og har ikke like stort behov for å omgås folk. Noen av pasientene hennes forteller at det er bedre å være alene for å ikke belaste de rundt seg, sier hun.

Hvordan kan de som står nærmest forstå ensomheten i sykdommen, Telneset?

– Mange kan oppleve å være i en situasjon hvor de føler seg fremmed for seg selv fordi sykdommen påvirker mye. Dette kan skape en avstand til andre mennesker, og følelsen av å miste deler av seg selv og det livet de levde før eller ønsker å leve, sier Telneset.

Hun fortsetter med å si at det da hjelper sjeldent med oppmuntrende ord av typen «det går nok bra, det blir bedre, eller det går over». Vær heller nysgjerrig og forsøk å forstå.

– Det å ha mennesker i livet ditt som «holder fast» også når du selv ikke er pådriver i like stor grad, er viktig og kan dempe følelsen av ensomhet.

Hva kan vi gjøre for å dempe ensomheten?

Telneset råder oss til å være ærlig.

– Ærlighet kan være et effektivt verktøy når du kjenner på ensomhet. Det er godt mulig at folk rundt deg ikke vet at du føler deg ensom. Det å tørre og uttrykke deg ærlig om dette, spesielt til noen du stoler på, kan være en god start.

Psykologen sier også at når de rundt deg vet at du er ensom, kan det gjøre dem mer bevisste på hvilke behov du har og hvordan de kan hjelpe deg.

– Et annet råd for å redusere ensomheten er å fordype deg i en hobby du liker, eller starte med noe helt nytt i den grad du orker. Ting som gir deg livsglede. Det trenger ikke være store ting, men små ting som oppleves meningsfylt, sier psykolog Marthe Telneset.

Lørdag 28. oktober inviterer Psoriasis- og eksemforbundet til konferansen «Huden og psyken» om hudsykdommer og psykisk helse. Les mer om konferansen på side 36.

Om ensomhet

En studie om ensomhet publisert i tidsskriftet Leisure Sciences, viser at det å oppnå en flytfølelse reduserer følelsen av ensomhet. De forklarer at flyt (flow-teorien) er en tilstand man går inn i når man holder på med en givende aktivitet som både krever konsentrasjon og ferdigheter. Aktiviteten må kreve noe av deg, men ikke være for vanskelig.

Kilde: Forskning.no

– Det er få studier og lite forskning på ensomhet knyttet til hudsykdom, noe som gjør at det er lite sammenligningsgrunnlag.

Kilde: Flora Nicol Balieva

– Sammenhengen mellom psyke og hudsykdommer har til nå blitt undervurdert. Men det er ikke lenger tvil om at psykologiske, emosjonelle og sosiale faktorer spiller en viktig rolle i forløpet av hudsykdommer, og det er derfor viktig for dermatologen å ha dette i mente i møte med pasienten.

Kilde: Anne Gunn Gire Dahl: «Hud og psykisk helse – hvordan forstå og behandle den psykodermatologiske pasient?» Prosjektoppgave ved det medisinske fakultet Universitetet i Oslo, 2011

Anbefalte bøker:

«Frisk og kronisk syk» av Elin Fjerstad, psykologspesialist ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet sykehus

«Alene – en bok om ensomhet» av psykolog Peder Kjøs

«Ensomhetens filosofi» av forfatter og filosof Lars Fr. H. Svendsen

«Ensomhetens århundre» av økonom og forfatter Noreena Hertz

«Kart over ensomheten. Om vår ustoppelige trang til fellesskap og hva som driver oss fra hverandre» av forfatter og journalist Hilde Østby