Nytt fra forbundet
2/2023

Profilering hos hudsykepleierne

Psoriasis- og eksemforbundet deltok på seminaret til faggruppen for sykepleiere innenfor dermatologi og venerologi torsdag 20. april i Oslo. Generalsekretær Mari Øvergaard og helsefaglig rådgiver Katrine Eikeland fortalte om forbundets arbeid, og flere fra administrasjonen betjente standen vår.