PEF Rundt
2/2023

Årsmøte i Telemark

PEF Telemark avholdt sitt årmøte tirsdag 14. februar med 26 medlemmer tilstede.

Tekst:
Helge Holmberg

PEF Telemark

Det nyvalgte styret i PEF Telemark. Fra venstre: Leder Vidar O. Haugen, sekretær Aage Fredin, kasserer Helge Holmberg, nestleder Anne Øverbø, vararepresentant Bjørn Slettene, styremedlem Torunn Tollefsen, ungdomskontakt Vilde Svenkesen og styremedlem Turid Hanssen.

Oddbjørn Riser ble valgt til dirigent og Anne Øverbø til referent. Årsberetning og regnskap ble enstemmig godkjent. Valgkomiteens innstilling til nytt styre og øvrige tillitsverv gikk gjennom uten diskusjon. Det var kommet inn et forslag fra styret om tilskudd til helsereiser. Det ble vedtatt.

Leder Vidar O. Haugen takket for fornyet tillit.

Etter årsmøtet var det medlemsmøte. Det ble servert snitter, kaffe og kake. Og det ble diskutert hvor vi skal dra på årets sommertur i juni. Konklusjonen ble dagstur til Brekkeparken i Skien, derfra til Kvelde Bygdetun og til Bøkeskogen i Larvik. Det blir lunsj og middag underveis, og flere detaljer om turen kommer senere.