Hovedsaken: Offentlig versus privat
2/2023

– Dårligere pasientbehandling

Det er ingen tvil om at vi i dag har et todelt helsevesen for pasienter med hudsykdommer, mener hudlegenestor Petter Gjersvik (bildet).

Tekst:
Eldrid Oftestad

Redaktør i Hud & Helse

Den tidligere professoren ved Universitetet i Oslo og Seksjon for hudsykdommer, Oslo universitetssykehus skrev i fjor en kommentar i Tidsskrift Den norske legeforening om at hudspesialister slutter ved universitetssykehusene for å gå til helprivate helsesentre. Han mener at vi har fått et todelt helsevesen og at det går utover pasientbehandlingen: «Pasientene får lengre ventetid på sykehusene, der det blir vanskeligere å gi forsvarlig pasientbehandling og å drive god fagutvikling og forskning».

– Dette gjelder særlig i Oslo-området og andre større byer. Pasienter som har råd til det, kan få raskere time hos en hudlege ved et helprivat helsesenter, men må betale en langt høyere pris for konsultasjon og behandling, sier Petter Gjersvik.

Han er bekymret for den fremtidige bemanningen av hudleger i det offentlige.

– Det er all grunn til bekymring. De få hudavdelingene vi har i Norge, vil nok få nok leger, men legestillingene vil være besatt med mindre erfarne leger enn før. Dermed vil pasientbehandling, fagutvikling og forskning bli dårligere.

– Ifølge Kantars Helsepolitiske barometer fra mars i år er flertallet som svarte på undersøkelsen, positive til at private helseaktører leverer offentlig finansierte helse- og omsorgstjenester.

– Jeg tror de fleste som har svart slik du referer, ser for seg at private helseaktører skal være et supplement til det offentlige helsevesen. Det som har fått altfor lite oppmerksomhet, er at det offentlige mister erfarne leger og annet helsepersonell som man har brukt mye penger på å utdanne. Slik det er nå, vokser helprivate helsetjenester seg større og større på bekostning av det offentlige.

Arbeiderpartiet vedtok på landsmøtet sitt i mai et lovforslag for å begrense nye private helsetilbud. Synes du det er riktig vei å gå for å hindre flukt av hudleger til det private?

– Noe må i hvert fall gjøres. Mange hudleger opplever sykehusene som tungrodde systemer. Mye kan gjøres ved å bedre arbeidsforholdene og å unngå tungrodd byråkrati og kronglete IT-systemer. Møtet mellom lege og pasient må få større oppmerksomhet. God ledelse er å gi de ansatte en opplevelse av å bli satt pris på. Lønn spiller også en rolle. Kanskje bør man vurdere plikttjeneste i det offentlige helsevesen for ferdige leger og hudleger tilsvarende slik man har for flygere som er utdannet i det militære?