Hovedsaken: Offentlig versus privat
2/2023

– Kan være utfordrende

Ifølge klinikkleder Morten Tandberg Eriksen (bildet) ved Oslo universitetssykehus (OUS) kan det være utfordrende i perioder når flere legespesialister slutter samtidig.

– Oslo universitetssykehus utdanner et stort antall legespesialister og mange vil, etter endt utdannelse, begynne å arbeide på andre sykehus eller i privat virksomhet. Privat virksomhet driver ikke egen utdanning av spesialister. I perioder kan vi oppleve at flere slutter samtidig, og det kan gi oss en forbigående utfordring med å «fylle etter», slik Jan Cezary Sitek beskriver situasjonen på hudseksjonen nå. Men OUS har store fagmiljøer og vil alltid kunne ivareta pasientenes behov for kompetente fagfolk, sier klinikkleder ved Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon ved Oslo universitetssykehus, Morten Tandberg Eriksen.