Hovedsaken: Offentlig versus privat
2/2023

– Et supplement

– Aleris støtter en sterk offentlig helsetjeneste, men Arbeiderpartiets lovforslag om å innføre en strengere regulering av private helseaktører vil gå ut over pasientene.

Tekst:
Eldrid Oftestad

Redaktør i Hud & Helse

– La oss sette dette litt i perspektiv. Selv om Aleris er den største private aktøren i norsk helsevesen, står likevel Aleris for under én prosent spesialisthelsetjenestene i landet. Og under én prosent av landets leger jobber hos oss og færre enn 0,5 prosent av alle landes sykepleiere. Det er med andre ord ikke snakk om en stor kompetanseflukt til det private, sier Anita Tunold.

Aleris er etablert på 13 steder over hele landet. I dag jobber det 14-15 hudleger i foretaket. Direktøren understreker at for Aleris er det viktig med et samarbeid med det offentlige for å avlaste de offentlige sykehusene der det er behov.

Enkelte hudleger mener at vi i dag har et todelt helsevesen på hudområdet, og det gjelder særlig i Oslo-området og andre større byer. De sier at pasienter som har råd til det, kan få raskere time hos en hudlege ved et helprivat helsesenter, men må betale en langt høyere pris for konsultasjon og behandling. Er Aleris med på å skape et todelt helsevesen innenfor dermatologien?

– På områder vi ikke har avtale med det offentlige, betaler pasientene selv eller får dekket behandlingen over helseforsikringen sin. Det er klart det koster å komme til oss, hvis du selv skal betale for en hudbehandling når behandlingen ikke er finansiert av det offentlige. På mange måter er det en avlastning i seg selv at pasientene kommer til oss, for det kan hjelpe til med å redusere de offentlige behandlingskøene. Til Aleris kommer det en del eldre med kroniske hudsykdommer, men også voksne, ungdommer og barn med hudutfordringer som ikke det offentlige har kapasitet til å ta.

«Vi ønsker en sterk offentlig helsetjeneste, men vi mener at det er rom og behov for privat supplement»

– Ikke todelt

Hun er ikke enig i at vi er på vei til å få et todelt helsevesen.

– Vi ønsker en sterk offentlig helsetjeneste, men vi mener at det er rom og behov for privat supplement. Det offentlige kan benytte det private når det er behov og vi har ledig kapasitet. Når det står 250 000 mennesker i behandlingskø og når det strammes inn på de offentlige budsjettene, tenker jeg at det private kan hjelpe til. Aleris er etablert i Norge, Sverige og Danmark. I Sverige og Danmark blir Aleris benyttet for å ta igjen etterslepet i det offentlige etter koronapandemien. Vi skulle gjerne gjort mer av det samme her i landet, sier Tunold.

Aleris-direktøren har ikke noe imot en godkjenningsordning av private helseaktører som går på kvalitet, som hun uttalte til Dagbladet 3. mars, men advarer mot Aps forslag om strengere regulering.

– Vi støtter gjerne en reintroduksjon av en godkjenningsordning som har til hensikt å sikre kvalitet på private som offentlige tilbud, men å nekte helsepersonell å jobbe privat er en politisk skivebom slik Arbeiderpartiet foreslår nå.

– Vi må tenke større

– Helsepersonellkommisjonen påpeker at vi kommer til å måtte være færre ansatte per pasient i helse- og omsorgstjenesten fremover. Hvordan kan Aleris bidra her?

– Helsepersonellkommisjonen har gjort et imponerende arbeid, og Aleris er inspirert av det. Vi må tenker større i fremtiden og mer helhetlig. Dersom vi fortsetter med å løse oppgavene på samme måte som før, må en av tre jobbe i helsetjenesten innen 2060. Det er verken bærekraftig eller realistisk. For å møte behovet for helsetjenester må vi ta alle gode krefter i bruk; offentlig som privat. Vi må løse oppgavene sammen og inspirere til innovasjon i tjenestene.

– Hva tenker du når enkelte dermatologer hevder at det offentlige mister erfarne leger og annet helsepersonell til det private som man har brukt mye penger på å utdanne?

– Argumentet faller på sin egen urimelighet. I Norge er vi så heldige at de fleste av oss får dekket vår utdanning av det offentlige, enten vi blir rørleggere, ingeniører eller musikere. Men vi må ikke alle jobbe i staten av den grunn. Når det er sagt, bidrar vi gjerne i utdanningen av leger og helsepersonell. Legene og helsepersonell som kommer til oss, sier at det er mer fleksibelt å jobbe hos oss. De kan påvirke mer arbeidsdagen sin, og det er lettere å kombinere jobb og familieliv, sier Anita Tunold, direktør i Aleris.