Hovedsaken: Offentlig versus privat
2/2023

– Trenger et godt samspill

– Høyre vil at hovedoppgavene i helsetjenesten skal løses av det offentlige og at majoriteten av helsepersonell jobber i det offentlige.

Tekst:
Eldrid Oftestad

Redaktør i Hud & Helse

– Høyre er opptatt av å sikre en faglig sterk helse- og omsorgstjeneste med dyktige ansatte som kan gi god helsehjelp, sier Høyre-politiker Tone Wilhelmsen Trøen.

Foto: Stortinget

Det sier Tone Wilhelmsen Trøen, Høyre-politiker og leder for Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

– Samtidig trenger vi et godt samspill med private for å løse alle oppgavene. Høyre ønsker at det offentlige i større grad kjøper ledig kapasitet hos og samarbeider mer med private, slik at pasienter får raskere hjelp uten å måtte betale for det av egen lomme, legger hun til.

Høyre-politikeren understreker at Høyre mener at helsepersonell som jobber i det private også er en viktig del av helsetjenesten vår.

– De bidrar med sin kompetanse og kunnskap, til faglig utvikling og innovasjon i tjenestene. For å unngå todeling må vi derfor sikre at det offentlige og private samarbeider mer, og at de private får mulighet til å levere nødvendig helsehjelp til pasienter for det offentliges regning.

Deler du enkelte hudlegers bekymring for fremtidens bemanning av hudleger i det offentlige?

– Fremover blir det utfordrende å sikre kommunene og sykehusene tilgang på nok og riktig kvalifisert helsepersonell. Da må vi sikre at vi beholder og rekrutterer nok helsepersonell i hele helsetjenesten. Høyre er opptatt av at helsetjenesten skal være en attraktiv arbeidsplass, med flere karriereveier, utviklingsmuligheter og mulighet for å jobbe både i privat og offentlig sektor. Det er uheldig dersom mange spesialister forsvinner fra det offentlige til det helprivate markedet. Vi trenger helsepersonell, dermatologer og andre spesialister, i den offentlige helsetjenesten. Men da må vi også sikre at det offentlige oppleves å være en attraktiv arbeidsplass for hudleger.

Vil Høyre støtte Arbeiderpartiets lovforslag for å begrense nye private helsetilbud?

– Dessverre ser vi nå i sak etter sak at Regjeringen svekker pasienters valgfrihet og bygger ned mangfoldet og kapasiteten i helsetjenesten. Selv om det er lang tradisjon i norsk helsetjeneste for at alle gode krefter bidrar, er Arbeiderpartiet i regjering ikke villig til å ta i bruk ledig kapasitet hos private aktører for å gi pasienter den offentlig betalte hjelpen de ønsker og trenger. Regjeringen har ikke ennå fremmet noe forslag om å begrense nye private helsetilbud, men en regulering for å innskrenke helsepersonells valgfrihet og mulighet for å jobbe andre steder enn i det offentlige, vil ikke Høyre støtte.

Hvordan ser Høyre for seg at samarbeidet mellom offentlig og privat helsetjeneste kan bli bedre innenfor dermatologien?

– Høyre er opptatt av å sikre en helsetjeneste med korte ventetider og god kvalitet i pasientbehandlingen. Vi ønsker derfor et forutsigbart og godt offentlig-privat samarbeid fordi det sikrer oss fleksibilitet, mangfold og robusthet i møte med utfordringene vi har. Åtte av ti spurte nordmenn etterlyser mer samarbeid mellom offentlig og privat helsetjeneste. Flertallet mener at den offentlige helsetjenesten bør kjøpe behandlingskapasitet av private helseaktører når det er lang ventetid og det er kostnadseffektiv bruk av pengene til Norge, sier Tone Wilhelmsen Trøen.