Hovedsaken: Offentlig versus privat
2/2023

– En bekymringsfull utvikling

Arbeiderpartiet ønsker å få på plass en godkjenningsordning for å ha muligheten til å si nei til nye private tilbud som truer bemanningen i den offentlige helsetjenesten.

Tekst:
Eldrid Oftestad

Redaktør i Hud & Helse

Arbeiderparti-politiker Cecilie Terese Myrseth jobbet frem partiets lovforslag om å regulere det private helsemarkedet.

Foto: Stortinget

Arbeiderpartiets stortingspolitiker Cecilie Terese Myrseth deler seksjons­leder Jan Cezary Siteks bekymring for et todelt helsevesen innen dermatologien.

– Det har vært en bekymringsfull utvikling over tid, hvor vi ser et stadig voksende privat marked som kan gå på bekostning av vår felles helsetjeneste, sier Myrseth, som også er første nestleder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Lørdag 6. mai vedtok Arbeiderpartiet på sitt landsmøte en godkjenningsordning for private helsetjenester. Forslaget innebærer at det private helsemarkedet reguleres strengere gjennom en omsetningsavgift på helseforsikringer og å få på plass en godkjenningsordning for etablering av privatfinansierte helsetjenester, når slike etableringer svekker nødvendig tilgang på helsepersonell i den offentlige helsetjenesten.

Anledning til å si nei

Myrseth jobbet frem partiets lovforslag for å regulere det private helsemarkedet.

– Arbeiderpartiet ønsker å få på plass en godkjenningsordning som gir oss anledning til å si nei til opprettelsen av nye private tilbud, der det truer bemanningen i den offentlige helsetjenesten. Samtidig så vil det fremdeles være viktig med private aktører som et supplement til den offentlige helsetjenesten, gjennom langsiktige avtaler mellom sykehusene og private aktører, der det er nødvendig. Hvis vi nå ikke tar grep for å omstille helsetjenesten, ut fra den kunnskap vi har om hvor mange flere over 80 år vi vil ha i årene som kommer, så kan det gå riktig ille. Dette skjer i kombinasjon med at vi vil være færre i yrkesaktiv alder. Vårt ansvar som helsepolitikere er også å ruste oss for fremtiden basert på den kunnskap vi får, forteller hun.

Kontroll over helsetjenesten

– Hvordan vil Arbeiderpartiets lovforslag om å begrense nye private helsetilbud hjelpe mot fremtidens utfordringer når det gjelder bemanningen i det offentlige?

– Vi må gjøre alt vi kan for å unngå at private tar de enkle sykdommene som gir penger i kassen, mens det offentlige tar de tunge løftene som også er dyre, inkludert akuttberedskap, turnus og vaktberedskapen 24/7. Til det må vi ha verktøy for å sikre kontroll over helsetjenesten vår, til det beste for pasientene, sier hun.

– Hvordan ser Arbeiderpartiet for seg at samarbeidet mellom offentlig og privat helsetjeneste kan bli bedre innenfor dermatologien?

– At pasientene er opptatt av å få raskest mulig hjelp for sine plager, er helt forståelig. Men vårt ansvar som helsepolitikere er å sikre god og nødvendig helsehjelp til alle, ut fra de prioriteringskriterier som er satt. Det må være det offentlige som gjør prioriteringene i helsetjenesten, det kan vi ikke overlate til et privat marked å gjøre, sier Cecilie Terese Myrseth.