Vaksinasjon
2/2023

– Vanskelig å vurdere risikoen

Ifølge hudlege er det vanskelig å vurdere størrelsen på risikoen for helvetesild ved behandling med JAK-hemmere.

Tekst:
Eldrid Oftestad

Redaktør i Hud & Helse

Foto:
Privat

Hudlege Claus Lutzow-Holm (bildet) driver hudlegepraksis i Oslo med fagnettstedet Huddoktoren.no. Han kan bekrefte at behandling med JAK-hemmer kan gi økt risiko for herpes zooster (helvetesild).

– Dog er størrelsen av denne risiko vanskelig å vurdere, sier han.

Generell advarsel

Hudlegen forteller at det er gått ut en generell advarsel mot JAK-hemmere i behandling av eldre på grunn av funn av ulike bivirkningsrisiko som er bekreftet blant revmatikerpasienter som er i behandling med JAK-hemmere. Ved bruk av gruppen legemidler som kalles janus-kinase, (JAK)-hemmere blir enzymet janus-kinase hemmet. Det fører til at noen betennelsesstoffer blir mindre aktive, og dermed hemmes betennelse og kløe.

I behandlingen av atopisk eksem benyttes i dag disse JAK-hemmere med disse virkestoffene og legemidlene i Norge:

  • Baricitinib (Olumiant)

  • Abrocitinib (Cibingo)

  • Upadacitinib (Rinvoq)

Ved behandling av diagnosen psoriasisartritt brukes disse JAK-hemmere med virkestoffene og legemidlene:

  • Upadacitinib (Rinvoq)

  • Tofacitinib (Xeljanz)

– De fleste som blir behandlet med JAK-hemmer på grunn av atopisk dermatitt, er yngre. Med denne populasjonen vet vi ikke nok til å anbefale herpes zooster-vaksine til alle. Det gjelder også når det er eldre pasienter som behandles med JAK-hemmer, som det er vanligere å tilby vaksine til.

Informasjon til pasienten

Det benyttes i dag to typer vaksiner mot helvetesild, og det er Zostavax og Shingrix.

– Shingrix-vaksinen er relativt kostbar. Det viktigste er å informere den enkelte pasienten om mulig herpes zooster for å kunne få anti-viral behandling med valaciclovir, hvis pasienten får symptomer på herpes zooster, sier han.

Valaciclovir er ifølge Store medisinske leksikon et antiviralt middel som brukes til behandling av infeksjoner med herpes simplex-virus (HSV) og av Varicella zoster-virus (VZV).

– JAK-hemmere er i en tidlig fase av klinisk bruk, og det vil sannsynligvis om ikke lenge komme gode data som kan medføre klare råd om vaksine før oppstart JAK-hemmer, sier hudlege Claus Lutzow-Holm.

Les også:

– JAK-hemmere er forbundet med økt risiko for helvetesild. 

Nye anbefalinger for bruk av behandling med JAK-hemmere.