Forbundslederen
2/2023

Sommeren er på tur!

Tord Johansen

Stolt leder i Psoriasis- og eksemforbundet

Tord Johansen

Det jobbes på alle plan i organisasjonen Psoriasis- og eksemforbundet (PEF), fra administrasjon til lokallagene. Vi er aktive og deltakende på mange plan, fra lokal- og fylkesmøter, til avklaringer med helseregioner og departementer. Vi svarer på høringer og støtter opp om jobben som Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) utfører til beste for alle pasientorganisasjonene.

Vestlandskonferansen har nylig vært avviklet i Bergen. Etter sigende inneholdt konferansen spennende temaer, og nye fremtidsrettede utfordringer ble drøftet. For tur står Midt-Norgekonferansen, og etter den Nord-Norgekonferansen.

Noe som sikkert alle på et eller annet vis vil henlede oppmerksomheten mot, er organiseringen av PEF fremover. Er vår totale organisasjonsform med styrer, utvalg og så videre for stor. Og hvordan ser en på kontingentprisen?

PEF skal være en levende organisasjon, tilpasset tiden og arbeidet for medlemmene. For at dette skal fungere, må en først gjennomgå og granske, før en vedtar og til slutt setter beslutningene ut i livet.

Det er nok mange som gjerne vil delta litt i organisasjonsarbeidet, men ikke «over alt», som et medlem sa til meg.

Dette med at helseregionens tilbud skal også være for våre pasientgrupper, er et viktig poeng i hele sykdomsforløpet. Våre lokal- og fylkeslags kontakt med sin egen helseregion er mer enn lurt. God kontakt fører ofte til enklere kontakt senere.

Det har nå vært sendt noen grupper til Tenerife på behandlingsturer. Det er bedt om møte etter første halvår med Seksjon for behandlingsreiser til utlandet som administrerer dette flotte behandlingstilbudet vårt. Mottoet er LØP OG SØK, SØK, SØK.

En meget vellykket kurshelg for likepersoner ble i april avviklet på fortreffelig vis. Likepersonutvalget har utført en strålende jobb og satt likepersonsarbeidet på kartet.

Nå står sentralstyremøtet i juni foran oss, organisasjonskurs og representantskapsmøtet i høst. Ingen må tro at PEF hviler istedenfor å jobbe, og jobben er for medlemmer og medpasienter.

Da står det igjen å ønske medlemmer, tillitsvalgte og administrasjonen en flott sommer, med mye sol og varme over hele landet.

Lydløs hud*

tårer på arrete kinn

neglen skraper

den kløende skorpen er borte

som røde tanketog og spinnende hjul

stille rop i runde speil

betrakter sirkler av rødmende kløe

og en enslig rød dråpe

på sliten hud

temperert støv daler

i store kaskader oppå det grå

usynlige sukk og kalde gys

øyne slukkes

* Diktet «Lydløs hud» er hentet fra boken «Tekstur. Historier om hud», som ble gitt ut av Psoriasis- og eksemforbundet i 2022.