Nytt fra forbundet
2/2023

Hvordan få flere i arbeid?

Næringslivet skriker etter arbeidskraft og kompetanse, men hvordan kan vi sysselsette og legge til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke får innpass i arbeidslivet? Dette spørsmålet stiller Norsk Revmatikerforbund og Psoriasis- og eksemforbundet under Arendalsuka i høst. Arrangementet er onsdag 16. august kl. 16.00 på Impact Hub Agder i Arendal.